399 zł brutto, ile to netto?

 

344.31 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 38.9424 zł
Składka rentowa 5.985 zł
Składka chorobowa 9.7755 zł
Składka zdrowotna 30.99 zł
Zaliczka na podatek -31 zł

289.99 zł
netto (na rękę)

342 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 38.9424 zł
Składka rentowa 5.985 zł
Składka chorobowa 9.7755 zł
Składka zdrowotna 30.99 zł
Zaliczka na podatek 23.32zł

341.544 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 57.456 zł

324 zł
netto (na rękę)VAT 23% 75 zł

Umowa o pracę

344.31
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 399 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 399 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 399 = 38.9424 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 399 = 5.985 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 399 = 9.7755 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 54.7029 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 399 - 54.7029 = 344.2971 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 344.2971 * 9% = 30.99 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 344.2971 * 7,75% = 26.68 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 399 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 54.7029 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 399 zł - 54.7029 zł - 111.25 zł = 233 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 233 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (233 * 18%) - 46,33 zł = -4.39 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -4.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 344.2971 * 7,75 % = 26.68 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 233 zł - 26.68 zł = -31 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 399 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 54.7029 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 30.99 zł

  Zaliczka na podatek - -31 zł

  Wynagrodzenie netto: 399 zł - 54.7029 zł - 30.99 zł --31 zł = 344.31 zł

Umowa zlecenie

289.99
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 38.9424 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.985 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 9.7755 zł
Razem składki ZUS 54.7029 zł
Koszty uzyskania 20% 68.85942 zł
Podstawa opodatkowania 275 zł
Zaliczka na podatek 23.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 26.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 30.99 zł
Kwota netto (na rękę) 289.99 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 342 zł

Umowa o dzieło

341.544
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 399 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 363.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 341.544 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 399 zł
Podstawa opodatkowania 199.5 zł
Koszty uzyskania 199.5 zł
Podatek do US 18% 35.91 zł
Kwota netto (na rękę) 363.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 399 zł
Podstawa opodatkowania 79.8 zł
Koszty uzyskania 319.2 zł
Podatek do US 18% 57.456 zł
Kwota netto (na rękę) 341.544 zł

Umowa B2B

324
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 399 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 324 Sprawdzenie działania: 324 netto * 23% = 75 (to nasza kwota VAT) 324 netto + 75 VAT = 399 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 399 zł
Podatek VAT 23 % 75
Kwota netto 324 zł

  Frazy powiązane:

 • 399 brutto ile to netto
 • 399 brutto
 • ile to jest 399$
 • jak obliczyc podatek z 399
 • zaraiam 399 brutto ile to netto

Najciekawsze: