370 zł brutto, ile to netto?

 

323.54 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 36.112 zł
Składka rentowa 5.55 zł
Składka chorobowa 9.065 zł
Składka zdrowotna 28.73 zł
Zaliczka na podatek -33 zł

269.28 zł
netto (na rękę)

320 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 36.112 zł
Składka rentowa 5.55 zł
Składka chorobowa 9.065 zł
Składka zdrowotna 28.73 zł
Zaliczka na podatek 21.26zł

319.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 50.32 zł

301 zł
netto (na rękę)VAT 23% 69 zł

Umowa o pracę

323.54
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 370 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 370 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 370 = 36.112 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 370 = 5.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 370 = 9.065 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 50.727 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 370 - 50.727 = 319.273 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 319.273 * 9% = 28.73 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 319.273 * 7,75% = 24.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 370 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 50.727 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 370 zł - 50.727 zł - 111.25 zł = 208 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 208 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (208 * 7%) - 46,33 zł = -8.4 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -8.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 319.273 * 7,75 % = 24.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 208 zł - 24.74 zł = -33 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 370 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 50.727 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 28.73 zł

  Zaliczka na podatek - -33 zł

  Wynagrodzenie netto: 370 zł - 50.727 zł - 28.73 zł --33 zł = 323.54 zł

Umowa zlecenie

269.28
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 36.112 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 9.065 zł
Razem składki ZUS 50.727 zł
Koszty uzyskania 20% 63.8546 zł
Podstawa opodatkowania 255 zł
Zaliczka na podatek 21.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 24.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 28.73 zł
Kwota netto (na rękę) 269.28 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 320 zł

Umowa o dzieło

319.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 370 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 338.55 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 319.68 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 370 zł
Podstawa opodatkowania 185 zł
Koszty uzyskania 185 zł
Podatek do US 17% 31.45 zł
Kwota netto (na rękę) 338.55 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 370 zł
Podstawa opodatkowania 74 zł
Koszty uzyskania 296 zł
Podatek do US 17% 50.32 zł
Kwota netto (na rękę) 319.68 zł

Umowa B2B

301
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 370 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 301 Sprawdzenie działania: 301 netto * 23% = 69 (to nasza kwota VAT) 301 netto + 69 VAT = 370 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 370 zł
Podatek VAT 23 % 69
Kwota netto 301 zł

  Frazy powiązane:

 • 370 brutto ile to netto 2016
 • 370 brutto
 • 370 zł brutto ile to netto
 • 370 b
 • 370zl brutto ile to netto
 • brutti 370 ile to netto
 • 369 brutto ile to netto
 • brutto 370
 • 370brutto zlecenie
 • 370 zl brutto ile to po odjeciu podatku i zus
 • 370 zł brutto
 • 370 brutto ile to netto 2017
 • podatek z kwoty 370 zł
 • 370 brutto ile to netto 2015

Najciekawsze: