350 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

309.84
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 350 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 350 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 350 = 34.16 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 350 = 5.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 350 = 8.575 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 47.985 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 350 - 47.985 = 302.015 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 302.015 * 9% = 27.18 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 302.015 * 7,75% = 23.41 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 350 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 47.985 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 350 zł - 47.985 zł - 111.25 zł = 191 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 191 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (191 * 18%) - 46,33 zł = -11.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -11.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 302.015 * 7,75 % = 23.41 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 191 zł - 23.41 zł = -35 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 350 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 47.985 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 27.18 zł

  Zaliczka na podatek - -35 zł

  Wynagrodzenie netto: 350 zł - 47.985 zł - 27.18 zł --35 zł = 309.84 zł


  Frazy powiązane:

 • 350 brutto ile to netto
 • 350 brutto
 • 350 zł brutto ile to netto
 • 350 brutto to ile netto
 • 350 zl netto ile to brutto
 • 350 zl brutto ile to netto zlecenie
 • 350 brutto ile netto
 • 350 zl ile to netto
 • 350 brutto premi
 • 350zl brutto
 • 350 brutto ile na rekkw
 • 350zl netto ile to brutto
 • kalkulator plac 350brutto
 • 350 brutto ile to netto 2017
 • 350 netto na brutto
 • 350 zl brutto to ile netto
 • 350zł netto na umowie zlecenie ile to brutto
 • 350 zł brutto premia
 • 350brutto ile to netto 2015
 • 350 zł brutto

Najciekawsze: