335 zł brutto, ile to netto?

 

299.05 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 32.696 zł
Składka rentowa 5.025 zł
Składka chorobowa 8.2075 zł
Składka zdrowotna 26.02 zł
Zaliczka na podatek -36 zł

243.45 zł
netto (na rękę)

289 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 32.696 zł
Składka rentowa 5.025 zł
Składka chorobowa 8.2075 zł
Składka zdrowotna 26.02 zł
Zaliczka na podatek 19.6zł

289.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 45.56 zł

272 zł
netto (na rękę)VAT 23% 63 zł

Umowa o pracę

299.05
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 335 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 335 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 335 = 32.696 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 335 = 5.025 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 335 = 8.2075 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 45.9285 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 335 - 45.9285 = 289.0715 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 289.0715 * 9% = 26.02 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 289.0715 * 7,75% = 22.4 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 335 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 45.9285 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 335 zł - 45.9285 zł - 111.25 zł = 178 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 178 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (178 * 7%) - 46,33 zł = -13.5 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -13.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 289.0715 * 7,75 % = 22.4 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 178 zł - 22.4 zł = -36 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 335 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 45.9285 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 26.02 zł

  Zaliczka na podatek - -36 zł

  Wynagrodzenie netto: 335 zł - 45.9285 zł - 26.02 zł --36 zł = 299.05 zł

Umowa zlecenie

243.45
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 32.696 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.025 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 8.2075 zł
Razem składki ZUS 45.9285 zł
Koszty uzyskania 20% 57.8143 zł
Podstawa opodatkowania 231 zł
Zaliczka na podatek 19.6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 22.4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 26.02 zł
Kwota netto (na rękę) 243.45 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 289 zł

Umowa o dzieło

289.44
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 335 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 306.525 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 289.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 335 zł
Podstawa opodatkowania 167.5 zł
Koszty uzyskania 167.5 zł
Podatek do US 17% 28.475 zł
Kwota netto (na rękę) 306.525 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 335 zł
Podstawa opodatkowania 67 zł
Koszty uzyskania 268 zł
Podatek do US 17% 45.56 zł
Kwota netto (na rękę) 289.44 zł

Umowa B2B

272
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 335 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 272 Sprawdzenie działania: 272 netto * 23% = 63 (to nasza kwota VAT) 272 netto + 63 VAT = 335 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 335 zł
Podatek VAT 23 % 63
Kwota netto 272 zł

  Frazy powiązane:

 • 335 brutto
 • 14.29 zł brutto netto
 • 335 z brutto ile netto
 • 335zl brutto ile netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/335
 • 335 zl netto ile to brutto
 • 335 brutto ile netto
 • 335 brutto ile to netto