320 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

289.28
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 320 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 320 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 320 = 31.232 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 320 = 4.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 320 = 7.84 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 43.872 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 320 - 43.872 = 276.128 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 276.128 * 9% = 24.85 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 276.128 * 7,75% = 21.4 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 320 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 43.872 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 320 zł - 43.872 zł - 111.25 zł = 165 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 165 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (165 * 18%) - 46,33 zł = -16.63 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -16.63 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 276.128 * 7,75 % = 21.4 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 165 zł - 21.4 zł = -38 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 320 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 43.872 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 24.85 zł

  Zaliczka na podatek - -38 zł

  Wynagrodzenie netto: 320 zł - 43.872 zł - 24.85 zł --38 zł = 289.28 zł


  Frazy powiązane:

 • 320 brutto ile to netto
 • 320 brutto ile to netto 2016
 • podatek od kwoty 320
 • 320 zl netto ile to brutto
 • 320 zlotych brutto ile to netto
 • 320 ILE TO NETTO
 • 320 brutto
 • 320 zł brutto ile to netto
 • 320brutto
 • 320zl brutto
 • 320 netto ile to brutto
 • 320 zł brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 320 brutto ile netto
 • jak obliczyć kwotę netto od nagrody w kwocie 320 zlotych brutto
 • jak to sie wylicza cene netto 320 a vat jest 8%??
 • 320zl brutto ile netto
 • ile to bedzie 320zl brutto
 • dodatek dtazowy 320 brutto ile netto
 • 16 63 brutto ile to netto
 • placa 320 brutto