3100 zł brutto, ile to netto?

 

2249.24 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 302.56 zł
Składka rentowa 46.5 zł
Składka chorobowa 75.95 zł
Składka zdrowotna 240.75 zł
Zaliczka na podatek 185 zł

2256.55 zł
netto (na rękę)

2678 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 302.56 zł
Składka rentowa 46.5 zł
Składka chorobowa 75.95 zł
Składka zdrowotna 240.75 zł
Zaliczka na podatek 177.69zł

2678.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 421.6 zł

2520 zł
netto (na rękę)VAT 23% 580 zł

Umowa o pracę

2249.24
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3100 = 302.56 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3100 = 46.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3100 = 75.95 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 425.01 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3100 - 425.01 = 2674.99 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2674.99 * 9% = 240.75 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2674.99 * 7,75% = 207.31 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 425.01 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3100 zł - 425.01 zł - 111.25 zł = 2564 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2564 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2564 * 7%) - 46,33 zł = 392.12 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 392.12 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2674.99 * 7,75 % = 207.31 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2564 zł - 207.31 zł = 185 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 425.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 240.75 zł

  Zaliczka na podatek - 185 zł

  Wynagrodzenie netto: 3100 zł - 425.01 zł - 240.75 zł -185 zł = 2249.24 zł

Umowa zlecenie

2256.55
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 302.56 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 46.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 75.95 zł
Razem składki ZUS 425.01 zł
Koszty uzyskania 20% 534.998 zł
Podstawa opodatkowania 2140 zł
Zaliczka na podatek 177.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 207.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 240.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2256.55 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2678 zł

Umowa o dzieło

2678.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3100 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2836.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2678.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3100 zł
Podstawa opodatkowania 1550 zł
Koszty uzyskania 1550 zł
Podatek do US 17% 263.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2836.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3100 zł
Podstawa opodatkowania 620 zł
Koszty uzyskania 2480 zł
Podatek do US 17% 421.6 zł
Kwota netto (na rękę) 2678.4 zł

Umowa B2B

2520
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3100 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2520 Sprawdzenie działania: 2520 netto * 23% = 580 (to nasza kwota VAT) 2520 netto + 580 VAT = 3100 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3100 zł
Podatek VAT 23 % 580
Kwota netto 2520 zł

  Frazy powiązane:

 • 3100 brutto ile to netto
 • 3100 brutto ile to netto 2015
 • 3100 brutto
 • 3100 brutto ile to netto 2016
 • 3100 brutto ile to netto 2017
 • 3100 ile to netto
 • 3100 brutto ile netto
 • 3100
 • brutto 3100 ile do ręki
 • brutto 3100 ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/3100/
 • 3100 zl brutto ile to netto
 • 3100 brutto ile na reke
 • 3100brutto ile to netto
 • 3100 brutto ile to netto umowa o prace
 • 3100 ile to na ręke
 • 3100 brutto ile to netto 2018
 • 3100 zł brutto
 • wynagrodzenie brutto 3100 ile to netto
 • pensja brutto 3100 ile na reke