3100 zł brutto, ile to netto?

 
2226.24
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3100 = 302.56 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3100 = 46.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3100 = 75.95 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 425.01 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3100 - 425.01 = 2674.99 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2674.99 * 9% = 240.75 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2674.99 * 7,75% = 207.31 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 425.01 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3100 zł - 425.01 zł - 111.25 zł = 2564 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2564 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2564 * 18%) - 46,33 zł = 415.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 415.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2674.99 * 7,75 % = 207.31 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2564 zł - 207.31 zł = 208 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 425.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 240.75 zł

  Zaliczka na podatek - 208 zł

  Wynagrodzenie netto: 3100 zł - 425.01 zł - 240.75 zł -208 zł = 2226.24 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 302.56 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 46.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 75.95 zł
Razem składki ZUS 425.01 zł
Koszty uzyskania 20% 534.998 zł
Podstawa opodatkowania 2140 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 207 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 240.7491 zł
Kwota netto (na rękę) 2256.24 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2654 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3100 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2821 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2653.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3100 zł
Podstawa opodatkowania 1550 zł
Koszty uzyskania 1550 zł
Podatek do US 18% 279 zł
Kwota netto (na rękę) 2821 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3100 zł
Podstawa opodatkowania 620 zł
Koszty uzyskania 2480 zł
Podatek do US 18% 446.4 zł
Kwota netto (na rękę) 2653.6 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3100 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2520 Sprawdzenie działania: 2520 netto * 23% = 580 (to nasza kwota VAT) 2520 netto + 580 VAT = 3100 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3100 zł
Podatek VAT 23 % 580
Kwota netto 2520 zł

  Frazy powiązane:

 • 3100 brutto ile to netto
 • 3100 brutto ile to netto 2015
 • 3100 brutto ile to netto 2016
 • 3100 brutto
 • 3100 brutto ile to netto 2017
 • 3100 ile to netto
 • 3100
 • 3100 brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/3100/
 • 3100 zl brutto ile to netto
 • brutto 3100 ile netto
 • 3100 brutto ile to netto umowa o prace
 • 3100 brutto ile to netto 2018
 • wynagrodzenie brutto 3100 ile to netto
 • 3100 brutto a zus
 • ile to jest 3100 brutto
 • 3100 zł brutto
 • brutto 3100
 • 3100brutto
 • 3100brutto ile to netto

Najciekawsze: