2900 zł brutto, ile to netto?

 

2108.19 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 283.04 zł
Składka rentowa 43.5 zł
Składka chorobowa 71.05 zł
Składka zdrowotna 225.22 zł
Zaliczka na podatek 169 zł

2111.13 zł
netto (na rękę)

2506 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 283.04 zł
Składka rentowa 43.5 zł
Składka chorobowa 71.05 zł
Składka zdrowotna 225.22 zł
Zaliczka na podatek 166.06zł

2505.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 394.4 zł

2358 zł
netto (na rękę)VAT 23% 542 zł

Umowa o pracę

2108.19
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2900 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2900 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2900 = 283.04 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2900 = 43.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2900 = 71.05 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 397.59 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2900 - 397.59 = 2502.41 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2502.41 * 9% = 225.22 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2502.41 * 7,75% = 193.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2900 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 397.59 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2900 zł - 397.59 zł - 111.25 zł = 2391 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2391 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2391 * 7%) - 46,33 zł = 362.71 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 362.71 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2502.41 * 7,75 % = 193.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2391 zł - 193.94 zł = 169 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2900 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 397.59 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 225.22 zł

  Zaliczka na podatek - 169 zł

  Wynagrodzenie netto: 2900 zł - 397.59 zł - 225.22 zł -169 zł = 2108.19 zł

Umowa zlecenie

2111.13
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 283.04 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 43.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 71.05 zł
Razem składki ZUS 397.59 zł
Koszty uzyskania 20% 500.482 zł
Podstawa opodatkowania 2002 zł
Zaliczka na podatek 166.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 193.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 225.22 zł
Kwota netto (na rękę) 2111.13 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2506 zł

Umowa o dzieło

2505.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2900 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2653.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2505.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2900 zł
Podstawa opodatkowania 1450 zł
Koszty uzyskania 1450 zł
Podatek do US 17% 246.5 zł
Kwota netto (na rękę) 2653.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2900 zł
Podstawa opodatkowania 580 zł
Koszty uzyskania 2320 zł
Podatek do US 17% 394.4 zł
Kwota netto (na rękę) 2505.6 zł

Umowa B2B

2358
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2900 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2358 Sprawdzenie działania: 2358 netto * 23% = 542 (to nasza kwota VAT) 2358 netto + 542 VAT = 2900 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2900 zł
Podatek VAT 23 % 542
Kwota netto 2358 zł

  Frazy powiązane:

 • 2900 brutto ile to netto
 • 2900 brutto
 • 2900 netto ile to brutto
 • 2900 brutto ile to netto 2017
 • 2900 brutto ile netto
 • 2900 netto ile to brutto 2016
 • 2900
 • 2900 netto
 • brutto 2900 ile netto
 • 2900 zł brutto ile to netto
 • 2900 brutto to ile to netto
 • 2900 ile netto
 • 2900 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 2900brutto
 • 2900 brutto ile to netto 2018
 • http://netto-brutto eu/brutto/2900/
 • 2900 netto ile to brutto 2017
 • kslkulator wynagrodzeń umowa zlecenie 2900 brutto ile na godzinę
 • 2900 ile to netto
 • wynagrodzenie 2900 brutto ile to netto

Najciekawsze: