25000 zł brutto, ile to netto?

 

17485.97 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 2440 zł
Składka rentowa 375 zł
Składka chorobowa 612.5 zł
Składka zdrowotna 1941.53 zł
Zaliczka na podatek 2145 zł

18196.84 zł
netto (na rękę)

21400 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 2440 zł
Składka rentowa 375 zł
Składka chorobowa 612.5 zł
Składka zdrowotna 1941.53 zł
Zaliczka na podatek 1434.13zł

21400 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 3600 zł

20325 zł
netto (na rękę)VAT 23% 4675 zł

Umowa o pracę

17485.97
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 25000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 25000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 25000 = 2440 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 25000 = 375 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 25000 = 612.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3427.5 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 25000 - 3427.5 = 21572.5 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 21572.5 * 9% = 1941.53 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 21572.5 * 7,75% = 1671.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 25000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3427.5 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 25000 zł - 3427.5 zł - 111.25 zł = 21461 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 21461 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (21461 * 18%) - 46,33 zł = 3816.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3816.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 21572.5 * 7,75 % = 1671.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 21461 zł - 1671.87 zł = 2145 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 25000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3427.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1941.53 zł

  Zaliczka na podatek - 2145 zł

  Wynagrodzenie netto: 25000 zł - 3427.5 zł - 1941.53 zł -2145 zł = 17485.97 zł

Umowa zlecenie

18196.84
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2440 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 375 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 612.5 zł
Razem składki ZUS 3427.5 zł
Koszty uzyskania 20% 4314.5 zł
Podstawa opodatkowania 17258 zł
Zaliczka na podatek 1434.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1671.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1941.53 zł
Kwota netto (na rękę) 18196.84 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 21400 zł

Umowa o dzieło

21400
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 25000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 22750 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 21400 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 25000 zł
Podstawa opodatkowania 12500 zł
Koszty uzyskania 12500 zł
Podatek do US 18% 2250 zł
Kwota netto (na rękę) 22750 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 25000 zł
Podstawa opodatkowania 5000 zł
Koszty uzyskania 20000 zł
Podatek do US 18% 3600 zł
Kwota netto (na rękę) 21400 zł

Umowa B2B

20325
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 25000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 20325 Sprawdzenie działania: 20325 netto * 23% = 4675 (to nasza kwota VAT) 20325 netto + 4675 VAT = 25000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 25000 zł
Podatek VAT 23 % 4675
Kwota netto 20325 zł

  Frazy powiązane:

 • 25000 brutto ile to netto
 • 25000 brutto
 • 25000 netto ile to brutto
 • 25 000 brutto ile to netto
 • 25 netto plakat ile to brutto
 • 25000 liczba
 • 25000 netto ile brutto
 • 25000 brruto ile to netto
 • 25000 brutto ile netto
 • 25000 brutto ile to netto i vat
 • brutto 25000 ile netto
 • ile to jest 25000 zl z 23%
 • 25tys brutto ile to netto
 • ile zarobku do 23%
 • 25 000 brutto
 • 25 tys brutto
 • 25000
 • 25 000 zł brutto płaca
 • ile wyniesie podatek dochodowy od 25000 brutto
 • 25 000 brutto ile netto

Najciekawsze: