25000 zł brutto, ile to netto?

 
17485.97
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 25000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 25000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 25000 = 2440 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 25000 = 375 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 25000 = 612.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 3427.5 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 25000 - 3427.5 = 21572.5 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 21572.5 * 9% = 1941.53 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 21572.5 * 7,75% = 1671.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 25000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 3427.5 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 25000 zł - 3427.5 zł - 111.25 zł = 21461 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 21461 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (21461 * 18%) - 46,33 zł = 3816.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 3816.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 21572.5 * 7,75 % = 1671.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 21461 zł - 1671.87 zł = 2145 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 25000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 3427.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1941.53 zł

  Zaliczka na podatek - 2145 zł

  Wynagrodzenie netto: 25000 zł - 3427.5 zł - 1941.53 zł -2145 zł = 17485.97 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 2440 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 375 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 612.5 zł
Razem składki ZUS 3427.5 zł
Koszty uzyskania 20% 4314.5 zł
Podstawa opodatkowania 17258 zł
Zaliczka na podatek 1434 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1672 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1941.525 zł
Kwota netto (na rękę) 18196.98 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 21400 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 25000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 22750 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 21400 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 25000 zł
Podstawa opodatkowania 12500 zł
Koszty uzyskania 12500 zł
Podatek do US 18% 2250 zł
Kwota netto (na rękę) 22750 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 25000 zł
Podstawa opodatkowania 5000 zł
Koszty uzyskania 20000 zł
Podatek do US 18% 3600 zł
Kwota netto (na rękę) 21400 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 25000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 20325 Sprawdzenie działania: 20325 netto * 23% = 4675 (to nasza kwota VAT) 20325 netto + 4675 VAT = 25000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 25000 zł
Podatek VAT 23 % 4675
Kwota netto 20325 zł

  Frazy powiązane:

 • 25000 brutto ile to netto
 • 25000 brutto
 • 25 netto plakat ile to brutto
 • 25000 liczba
 • 25 000 brutto ile to netto
 • 25000 netto ile brutto
 • 25000 brruto ile to netto
 • 25000 netto ile to brutto
 • 25000 brutto ile netto
 • 25000 brutto ile to netto i vat
 • brutto 25000 ile netto
 • ile to jest 25000 zl z 23%
 • 25tys brutto ile to netto
 • ile zarobku do 23%
 • 25 tys brutto
 • 25000
 • 25 000 zł brutto płaca
 • ile wyniesie podatek dochodowy od 25000 brutto
 • 25 000 brutto ile netto
 • 25 tysięcy brutto ile to netto

Najciekawsze: