2122 zł brutto, ile to netto?

 

1559.27 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 207.1072 zł
Składka rentowa 31.83 zł
Składka chorobowa 51.989 zł
Składka zdrowotna 164.8 zł
Zaliczka na podatek 107 zł

1544.18 zł
netto (na rękę)

1833 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 207.1072 zł
Składka rentowa 31.83 zł
Składka chorobowa 51.989 zł
Składka zdrowotna 164.8 zł
Zaliczka na podatek 122.09zł

1833.408 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 288.592 zł

1725 zł
netto (na rękę)VAT 23% 397 zł

Umowa o pracę

1559.27
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2122 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2122 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2122 = 207.1072 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2122 = 31.83 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2122 = 51.989 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 290.9262 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2122 - 290.9262 = 1831.0738 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1831.0738 * 9% = 164.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1831.0738 * 7,75% = 141.91 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2122 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 290.9262 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2122 zł - 290.9262 zł - 111.25 zł = 1720 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1720 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1720 * 7%) - 46,33 zł = 248.64 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 248.64 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1831.0738 * 7,75 % = 141.91 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1720 zł - 141.91 zł = 107 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2122 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 290.9262 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 164.8 zł

  Zaliczka na podatek - 107 zł

  Wynagrodzenie netto: 2122 zł - 290.9262 zł - 164.8 zł -107 zł = 1559.27 zł

Umowa zlecenie

1544.18
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 207.1072 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 31.83 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 51.989 zł
Razem składki ZUS 290.9262 zł
Koszty uzyskania 20% 366.21476 zł
Podstawa opodatkowania 1465 zł
Zaliczka na podatek 122.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 141.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 164.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1544.18 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1833 zł

Umowa o dzieło

1833.408
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2122 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1941.63 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1833.408 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2122 zł
Podstawa opodatkowania 1061 zł
Koszty uzyskania 1061 zł
Podatek do US 17% 180.37 zł
Kwota netto (na rękę) 1941.63 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2122 zł
Podstawa opodatkowania 424.4 zł
Koszty uzyskania 1697.6 zł
Podatek do US 17% 288.592 zł
Kwota netto (na rękę) 1833.408 zł

Umowa B2B

1725
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2122 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1725 Sprawdzenie działania: 1725 netto * 23% = 397 (to nasza kwota VAT) 1725 netto + 397 VAT = 2122 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2122 zł
Podatek VAT 23 % 397
Kwota netto 1725 zł

  Frazy powiązane:

 • 2122 brutto
 • 248,64 ile to netto
 • 2122 00 ile to netto
 • 2122 brutto ile to netto

Najciekawsze: