2090 zł brutto, ile to netto?

 

1523.15 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 203.984 zł
Składka rentowa 31.35 zł
Składka chorobowa 51.205 zł
Składka zdrowotna 162.31 zł
Zaliczka na podatek 118 zł

1520.92 zł
netto (na rękę)

1789 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 203.984 zł
Składka rentowa 31.35 zł
Składka chorobowa 51.205 zł
Składka zdrowotna 162.31 zł
Zaliczka na podatek 120.23zł

1789.04 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 300.96 zł

1699 zł
netto (na rękę)VAT 23% 391 zł

Umowa o pracę

1523.15
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2090 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2090 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2090 = 203.984 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2090 = 31.35 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2090 = 51.205 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 286.539 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2090 - 286.539 = 1803.461 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1803.461 * 9% = 162.31 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1803.461 * 7,75% = 139.77 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2090 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 286.539 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2090 zł - 286.539 zł - 111.25 zł = 1692 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1692 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1692 * 18%) - 46,33 zł = 258.23 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 258.23 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1803.461 * 7,75 % = 139.77 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1692 zł - 139.77 zł = 118 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2090 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 286.539 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 162.31 zł

  Zaliczka na podatek - 118 zł

  Wynagrodzenie netto: 2090 zł - 286.539 zł - 162.31 zł -118 zł = 1523.15 zł

Umowa zlecenie

1520.92
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 203.984 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 31.35 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 51.205 zł
Razem składki ZUS 286.539 zł
Koszty uzyskania 20% 360.6922 zł
Podstawa opodatkowania 1443 zł
Zaliczka na podatek 120.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 139.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 162.31 zł
Kwota netto (na rękę) 1520.92 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1789 zł

Umowa o dzieło

1789.04
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2090 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1901.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1789.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2090 zł
Podstawa opodatkowania 1045 zł
Koszty uzyskania 1045 zł
Podatek do US 18% 188.1 zł
Kwota netto (na rękę) 1901.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2090 zł
Podstawa opodatkowania 418 zł
Koszty uzyskania 1672 zł
Podatek do US 18% 300.96 zł
Kwota netto (na rękę) 1789.04 zł

Umowa B2B

1699
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2090 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1699 Sprawdzenie działania: 1699 netto * 23% = 391 (to nasza kwota VAT) 1699 netto + 391 VAT = 2090 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2090 zł
Podatek VAT 23 % 391
Kwota netto 1699 zł

  Frazy powiązane:

 • 2090 brutto ile to netto
 • 2090brutto ile to neto
 • 15 zl brutto na umowe o prace to ile mi wychodzi netto
 • 2090 zł brutto ile to netto
 • 2090brutto ile to netto
 • brutto z 15zl umowa stala
 • jak obliczyc wyplate miesiecZna na umowe o prace
 • wynagrodzenie za prace na umowe w 2016 netto
 • wypkata 1901 00 ile to bedxie brutto
 • 2090 brutto ile netto
 • 2090 brutto to duzo
 • co to jest płaca zasadnicza w przedszkolu
 • jaka pensja netto przy zasadniczej 2090 zł
 • przedszkole placa zasadnicza 2200 ile to netto
 • 12 zl brutto ile wychodzi netto na umowe o prace
 • 15zl brutto to ile to netto
 • kwota brutto 2377 zł to ile netto na umowe o prace
 • 2090 brutto ile to netto 2015
 • do wniosku i pzedszkole brutto czy netto
 • 2090 brutto ile to netto

Najciekawsze: