2089 zł brutto, ile to netto?

 

1522.37 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 203.8864 zł
Składka rentowa 31.335 zł
Składka chorobowa 51.1805 zł
Składka zdrowotna 162.23 zł
Zaliczka na podatek 118 zł

1520.07 zł
netto (na rękę)

1788 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 203.8864 zł
Składka rentowa 31.335 zł
Składka chorobowa 51.1805 zł
Składka zdrowotna 162.23 zł
Zaliczka na podatek 120.3zł

1788.184 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 300.816 zł

1698 zł
netto (na rękę)VAT 23% 391 zł

Umowa o pracę

1522.37
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2089 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2089 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2089 = 203.8864 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2089 = 31.335 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2089 = 51.1805 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 286.4019 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2089 - 286.4019 = 1802.5981 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1802.5981 * 9% = 162.23 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1802.5981 * 7,75% = 139.7 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2089 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 286.4019 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2089 zł - 286.4019 zł - 111.25 zł = 1691 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1691 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1691 * 18%) - 46,33 zł = 258.05 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 258.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1802.5981 * 7,75 % = 139.7 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1691 zł - 139.7 zł = 118 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2089 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 286.4019 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 162.23 zł

  Zaliczka na podatek - 118 zł

  Wynagrodzenie netto: 2089 zł - 286.4019 zł - 162.23 zł -118 zł = 1522.37 zł

Umowa zlecenie

1520.07
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 203.8864 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 31.335 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 51.1805 zł
Razem składki ZUS 286.4019 zł
Koszty uzyskania 20% 360.51962 zł
Podstawa opodatkowania 1442 zł
Zaliczka na podatek 120.3 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 139.7 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 162.23 zł
Kwota netto (na rękę) 1520.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1788 zł

Umowa o dzieło

1788.184
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2089 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1900.99 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1788.184 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2089 zł
Podstawa opodatkowania 1044.5 zł
Koszty uzyskania 1044.5 zł
Podatek do US 18% 188.01 zł
Kwota netto (na rękę) 1900.99 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2089 zł
Podstawa opodatkowania 417.8 zł
Koszty uzyskania 1671.2 zł
Podatek do US 18% 300.816 zł
Kwota netto (na rękę) 1788.184 zł

Umowa B2B

1698
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2089 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1698 Sprawdzenie działania: 1698 netto * 23% = 391 (to nasza kwota VAT) 1698 netto + 391 VAT = 2089 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2089 zł
Podatek VAT 23 % 391
Kwota netto 1698 zł

Najciekawsze: