2080 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1515.3
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2080 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2080 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2080 = 203.008 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2080 = 31.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2080 = 50.96 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 285.168 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2080 - 285.168 = 1794.832 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1794.832 * 9% = 161.53 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1794.832 * 7,75% = 139.1 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2080 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 285.168 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2080 zł - 285.168 zł - 111.25 zł = 1684 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1684 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1684 * 18%) - 46,33 zł = 256.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 256.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1794.832 * 7,75 % = 139.1 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1684 zł - 139.1 zł = 118 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2080 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 285.168 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 161.53 zł

  Zaliczka na podatek - 118 zł

  Wynagrodzenie netto: 2080 zł - 285.168 zł - 161.53 zł -118 zł = 1515.3 zł


  Frazy powiązane:

 • 2080 brutto ile to netto
 • 2080 brutto ile to netto 2016
 • 2080 brutto
 • 2080 ile to netto
 • 2080 zl brutto ile to netto
 • 2080 brutto ile netto
 • 2080zl brutto
 • 2080 brutto przy zleceniu
 • 2080 umowa zlwcenie
 • 2080 zl brutto
 • jakie pobory przy zarobkach 2080 brutto
 • umowa zlecenie 2080 brutto
 • 2080 brutto 2016
 • 2080 ile to.netto umowa zlecenie
 • umoea zlecenie 2080 brutto
 • 2080 na zleceniu
 • ile netto z 2080 zl
 • wysokosc skladki zus od 2080 brutto
 • 2080zl brutto ti ile
 • 2080 ile to brutto

Najciekawsze: