2079 zł brutto, ile to netto?

 

1514.51 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 202.9104 zł
Składka rentowa 31.185 zł
Składka chorobowa 50.9355 zł
Składka zdrowotna 161.46 zł
Zaliczka na podatek 118 zł

1513.54 zł
netto (na rękę)

1780 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 202.9104 zł
Składka rentowa 31.185 zł
Składka chorobowa 50.9355 zł
Składka zdrowotna 161.46 zł
Zaliczka na podatek 118.97zł

1779.624 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 299.376 zł

1690 zł
netto (na rękę)VAT 23% 389 zł

Umowa o pracę

1514.51
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2079 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2079 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2079 = 202.9104 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2079 = 31.185 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2079 = 50.9355 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 285.0309 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2079 - 285.0309 = 1793.9691 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1793.9691 * 9% = 161.46 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1793.9691 * 7,75% = 139.03 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2079 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 285.0309 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2079 zł - 285.0309 zł - 111.25 zł = 1683 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1683 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1683 * 18%) - 46,33 zł = 256.61 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 256.61 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1793.9691 * 7,75 % = 139.03 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1683 zł - 139.03 zł = 118 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2079 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 285.0309 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 161.46 zł

  Zaliczka na podatek - 118 zł

  Wynagrodzenie netto: 2079 zł - 285.0309 zł - 161.46 zł -118 zł = 1514.51 zł

Umowa zlecenie

1513.54
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 202.9104 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 31.185 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 50.9355 zł
Razem składki ZUS 285.0309 zł
Koszty uzyskania 20% 358.79382 zł
Podstawa opodatkowania 1435 zł
Zaliczka na podatek 118.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 139.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 161.46 zł
Kwota netto (na rękę) 1513.54 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1780 zł

Umowa o dzieło

1779.624
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2079 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1891.89 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1779.624 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2079 zł
Podstawa opodatkowania 1039.5 zł
Koszty uzyskania 1039.5 zł
Podatek do US 18% 187.11 zł
Kwota netto (na rękę) 1891.89 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2079 zł
Podstawa opodatkowania 415.8 zł
Koszty uzyskania 1663.2 zł
Podatek do US 18% 299.376 zł
Kwota netto (na rękę) 1779.624 zł

Umowa B2B

1690
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2079 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1690 Sprawdzenie działania: 1690 netto * 23% = 389 (to nasza kwota VAT) 1690 netto + 389 VAT = 2079 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2079 zł
Podatek VAT 23 % 389
Kwota netto 1690 zł

  Frazy powiązane:

 • 2079 brutto ile netto
 • 2079 brutto
 • 2079brutto ile to
 • 2079,58 brutto ile netto
 • 2079 BRUTTO TO ILE NETTO

Najciekawsze: