2075 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1512.37
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2075 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2075 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2075 = 202.52 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2075 = 31.125 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2075 = 50.8375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 284.4825 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2075 - 284.4825 = 1790.5175 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1790.5175 * 9% = 161.15 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1790.5175 * 7,75% = 138.77 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2075 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 284.4825 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2075 zł - 284.4825 zł - 111.25 zł = 1679 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1679 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1679 * 18%) - 46,33 zł = 255.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 255.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1790.5175 * 7,75 % = 138.77 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1679 zł - 138.77 zł = 117 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2075 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 284.4825 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 161.15 zł

  Zaliczka na podatek - 117 zł

  Wynagrodzenie netto: 2075 zł - 284.4825 zł - 161.15 zł -117 zł = 1512.37 zł


  Frazy powiązane:

 • 13 50 brutto ile to netto
 • 2075 brutto ile to netto
 • 13 brutto ile to netto 2016 umowa o prace
 • 13 brutto ile to netto 2016
 • 13.50 brutto ile to netto
 • 13 zł brutto za godzinę ile to netto
 • umowa zlecenie 13 brutto
 • 13 50 ile to netto
 • umowa-zlecenie 13,75 brutto - ile to netto
 • 13.50 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 13 50 brutto to ile netto
 • 13.50 ile to netto
 • jak obliczyć podatek do US 7 75%
 • 13.50 brutto ile to netto 2018 umowa o prace
 • 20 zl za godzine umowa o prace
 • 13.50 brutto
 • 2075 brutto na umowie
 • 13.50brutto to ile netto
 • 13.50 brutto ile netto
 • umowa o prace 13 50 brutto

Najciekawsze: