2014 zł brutto, ile to netto?

 

1483.47 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 196.5664 zł
Składka rentowa 30.21 zł
Składka chorobowa 49.343 zł
Składka zdrowotna 156.41 zł
Zaliczka na podatek 98 zł

1466.16 zł
netto (na rękę)

1740 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 196.5664 zł
Składka rentowa 30.21 zł
Składka chorobowa 49.343 zł
Składka zdrowotna 156.41 zł
Zaliczka na podatek 115.31zł

1740.096 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 273.904 zł

1637 zł
netto (na rękę)VAT 23% 377 zł

Umowa o pracę

1483.47
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2014 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2014 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2014 = 196.5664 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2014 = 30.21 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2014 = 49.343 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 276.1194 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2014 - 276.1194 = 1737.8806 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1737.8806 * 9% = 156.41 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1737.8806 * 7,75% = 134.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2014 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 276.1194 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2014 zł - 276.1194 zł - 111.25 zł = 1627 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1627 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1627 * 7%) - 46,33 zł = 232.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 232.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1737.8806 * 7,75 % = 134.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1627 zł - 134.69 zł = 98 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2014 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 276.1194 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 156.41 zł

  Zaliczka na podatek - 98 zł

  Wynagrodzenie netto: 2014 zł - 276.1194 zł - 156.41 zł -98 zł = 1483.47 zł

Umowa zlecenie

1466.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 196.5664 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.21 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.343 zł
Razem składki ZUS 276.1194 zł
Koszty uzyskania 20% 347.57612 zł
Podstawa opodatkowania 1390 zł
Zaliczka na podatek 115.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 156.41 zł
Kwota netto (na rękę) 1466.16 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1740 zł

Umowa o dzieło

1740.096
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2014 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1842.81 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1740.096 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2014 zł
Podstawa opodatkowania 1007 zł
Koszty uzyskania 1007 zł
Podatek do US 17% 171.19 zł
Kwota netto (na rękę) 1842.81 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2014 zł
Podstawa opodatkowania 402.8 zł
Koszty uzyskania 1611.2 zł
Podatek do US 17% 273.904 zł
Kwota netto (na rękę) 1740.096 zł

Umowa B2B

1637
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2014 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1637 Sprawdzenie działania: 1637 netto * 23% = 377 (to nasza kwota VAT) 1637 netto + 377 VAT = 2014 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2014 zł
Podatek VAT 23 % 377
Kwota netto 1637 zł

  Frazy powiązane:

 • 2014 brutto ile to netto
 • 2014 brutto ile to netto?
 • wynagrodzenie brutto 2014
 • składki zdrowotne 2014