2001 zł brutto, ile to netto?

1460.26
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2001 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2001 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2001 = 195.2976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2001 = 30.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2001 = 49.0245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 274.3371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2001 - 274.3371 = 1726.6629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1726.6629 * 9% = 155.4 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1726.6629 * 7,75% = 133.82 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2001 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 274.3371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2001 zł - 274.3371 zł - 111.25 zł = 1615 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1615 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1615 * 18%) - 46,33 zł = 244.37 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 244.37 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1726.6629 * 7,75 % = 133.82 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1615 zł - 133.82 zł = 111 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2001 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 274.3371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 155.4 zł

  Zaliczka na podatek - 111 zł

  Wynagrodzenie netto: 2001 zł - 274.3371 zł - 155.4 zł -111 zł = 1460.26 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.2976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.0245 zł
Razem składki ZUS 274.3371 zł
Koszty uzyskania 20% 345.33258 zł
Podstawa opodatkowania 1381 zł
Zaliczka na podatek 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.399661 zł
Kwota netto (na rękę) 1456.26 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1713 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2001 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1820.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1712.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2001 zł
Podstawa opodatkowania 1000.5 zł
Koszty uzyskania 1000.5 zł
Podatek do US 18% 180.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1820.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2001 zł
Podstawa opodatkowania 400.2 zł
Koszty uzyskania 1600.8 zł
Podatek do US 18% 288.144 zł
Kwota netto (na rękę) 1712.856 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2001 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1627 Sprawdzenie działania: 1627 netto * 23% = 374 (to nasza kwota VAT) 1627 netto + 374 VAT = 2001 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2001 zł
Podatek VAT 23 % 374
Kwota netto 1627 zł

  Frazy powiązane:

 • 2001 brutto ile to netto
 • wynagrodzenie brutto 2001 a netto
 • 2001 zl brutto ile netto unowa o pracę
 • najniższa krajowa 2001 netto
 • 2001 brutto ile notto
 • 2001 66brutto ile to netto

Najciekawsze: