2001 zł brutto, ile to netto?

 

1460.26 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 195.2976 zł
Składka rentowa 30.015 zł
Składka chorobowa 49.0245 zł
Składka zdrowotna 155.4 zł
Zaliczka na podatek 111 zł

1456.08 zł
netto (na rękę)

1713 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 195.2976 zł
Składka rentowa 30.015 zł
Składka chorobowa 49.0245 zł
Składka zdrowotna 155.4 zł
Zaliczka na podatek 115.18zł

1712.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 288.144 zł

1627 zł
netto (na rękę)VAT 23% 374 zł

Umowa o pracę

1460.26
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2001 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2001 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2001 = 195.2976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2001 = 30.015 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2001 = 49.0245 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 274.3371 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2001 - 274.3371 = 1726.6629 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1726.6629 * 9% = 155.4 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1726.6629 * 7,75% = 133.82 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2001 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 274.3371 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2001 zł - 274.3371 zł - 111.25 zł = 1615 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1615 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1615 * 18%) - 46,33 zł = 244.37 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 244.37 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1726.6629 * 7,75 % = 133.82 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1615 zł - 133.82 zł = 111 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2001 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 274.3371 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 155.4 zł

  Zaliczka na podatek - 111 zł

  Wynagrodzenie netto: 2001 zł - 274.3371 zł - 155.4 zł -111 zł = 1460.26 zł

Umowa zlecenie

1456.08
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.2976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.015 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.0245 zł
Razem składki ZUS 274.3371 zł
Koszty uzyskania 20% 345.33258 zł
Podstawa opodatkowania 1381 zł
Zaliczka na podatek 115.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 133.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.4 zł
Kwota netto (na rękę) 1456.08 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1713 zł

Umowa o dzieło

1712.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2001 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1820.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1712.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2001 zł
Podstawa opodatkowania 1000.5 zł
Koszty uzyskania 1000.5 zł
Podatek do US 18% 180.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1820.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2001 zł
Podstawa opodatkowania 400.2 zł
Koszty uzyskania 1600.8 zł
Podatek do US 18% 288.144 zł
Kwota netto (na rękę) 1712.856 zł

Umowa B2B

1627
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2001 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1627 Sprawdzenie działania: 1627 netto * 23% = 374 (to nasza kwota VAT) 1627 netto + 374 VAT = 2001 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2001 zł
Podatek VAT 23 % 374
Kwota netto 1627 zł

  Frazy powiązane:

 • 2001 brutto ile to netto
 • wynagrodzenie brutto 2001 a netto
 • 2001 zl brutto ile netto unowa o pracę
 • najniższa krajowa 2001 netto
 • 2001 brutto ile notto
 • 2001 66brutto ile to netto

Najciekawsze: