1999 zł brutto, ile to netto?

 
1458.7
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1999 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1999 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1999 = 195.1024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1999 = 29.985 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1999 = 48.9755 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 274.0629 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1999 - 274.0629 = 1724.9371 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1724.9371 * 9% = 155.24 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1724.9371 * 7,75% = 133.68 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1999 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 274.0629 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1999 zł - 274.0629 zł - 111.25 zł = 1614 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1614 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1614 * 18%) - 46,33 zł = 244.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 244.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1724.9371 * 7,75 % = 133.68 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1614 zł - 133.68 zł = 111 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1999 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 274.0629 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 155.24 zł

  Zaliczka na podatek - 111 zł

  Wynagrodzenie netto: 1999 zł - 274.0629 zł - 155.24 zł -111 zł = 1458.7 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.1024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 29.985 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 48.9755 zł
Razem składki ZUS 274.0629 zł
Koszty uzyskania 20% 344.98742 zł
Podstawa opodatkowania 1380 zł
Zaliczka na podatek 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.244339 zł
Kwota netto (na rękę) 1455.69 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1711 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1999 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1819.09 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1711.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1999 zł
Podstawa opodatkowania 999.5 zł
Koszty uzyskania 999.5 zł
Podatek do US 18% 179.91 zł
Kwota netto (na rękę) 1819.09 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1999 zł
Podstawa opodatkowania 399.8 zł
Koszty uzyskania 1599.2 zł
Podatek do US 18% 287.856 zł
Kwota netto (na rękę) 1711.144 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1999 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1625 Sprawdzenie działania: 1625 netto * 23% = 374 (to nasza kwota VAT) 1625 netto + 374 VAT = 1999 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1999 zł
Podatek VAT 23 % 374
Kwota netto 1625 zł

  Frazy powiązane:

 • 1999 brutto ile to netto
 • 1 999 00 netto
 • 1999,99 netto ile to brutto
 • 1999zl brutto ile to netto
 • 1999 brutto ile to netto umowa o prace
 • ile to jest 1999 zl brutto
 • 1999 zl - 23%
 • wynagrodzenie brutto nauczyciela 1999 ile to netto
 • 1999Zl brutto

Najciekawsze: