1901 zł brutto, ile to netto?

 

1390.74 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 185.5376 zł
Składka rentowa 28.515 zł
Składka chorobowa 46.5745 zł
Składka zdrowotna 147.63 zł
Zaliczka na podatek 102 zł

1383.87 zł
netto (na rękę)

1627 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 185.5376 zł
Składka rentowa 28.515 zł
Składka chorobowa 46.5745 zł
Składka zdrowotna 147.63 zł
Zaliczka na podatek 108.87zł

1627.256 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 273.744 zł

1546 zł
netto (na rękę)VAT 23% 355 zł

Umowa o pracę

1390.74
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1901 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1901 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1901 = 185.5376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1901 = 28.515 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1901 = 46.5745 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 260.6271 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1901 - 260.6271 = 1640.3729 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1640.3729 * 9% = 147.63 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1640.3729 * 7,75% = 127.13 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1901 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 260.6271 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1901 zł - 260.6271 zł - 111.25 zł = 1529 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1529 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1529 * 18%) - 46,33 zł = 228.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 228.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1640.3729 * 7,75 % = 127.13 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1529 zł - 127.13 zł = 102 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1901 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 260.6271 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 147.63 zł

  Zaliczka na podatek - 102 zł

  Wynagrodzenie netto: 1901 zł - 260.6271 zł - 147.63 zł -102 zł = 1390.74 zł

Umowa zlecenie

1383.87
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 185.5376 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 28.515 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 46.5745 zł
Razem składki ZUS 260.6271 zł
Koszty uzyskania 20% 328.07458 zł
Podstawa opodatkowania 1312 zł
Zaliczka na podatek 108.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 127.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 147.63 zł
Kwota netto (na rękę) 1383.87 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1627 zł

Umowa o dzieło

1627.256
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1901 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1729.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1627.256 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1901 zł
Podstawa opodatkowania 950.5 zł
Koszty uzyskania 950.5 zł
Podatek do US 18% 171.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1729.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1901 zł
Podstawa opodatkowania 380.2 zł
Koszty uzyskania 1520.8 zł
Podatek do US 18% 273.744 zł
Kwota netto (na rękę) 1627.256 zł

Umowa B2B

1546
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1901 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1546 Sprawdzenie działania: 1546 netto * 23% = 355 (to nasza kwota VAT) 1546 netto + 355 VAT = 1901 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1901 zł
Podatek VAT 23 % 355
Kwota netto 1546 zł

Najciekawsze: