1830 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1340.99
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1830 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1830 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1830 = 178.608 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1830 = 27.45 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1830 = 44.835 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 250.893 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1830 - 250.893 = 1579.107 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1579.107 * 9% = 142.12 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1579.107 * 7,75% = 122.38 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1830 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 250.893 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1830 zł - 250.893 zł - 111.25 zł = 1468 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1468 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1468 * 18%) - 46,33 zł = 217.91 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 217.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1579.107 * 7,75 % = 122.38 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1468 zł - 122.38 zł = 96 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1830 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 250.893 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 142.12 zł

  Zaliczka na podatek - 96 zł

  Wynagrodzenie netto: 1830 zł - 250.893 zł - 142.12 zł -96 zł = 1340.99 zł


  Frazy powiązane:

 • 1830 brutto
 • 1830 brutto ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1830/
 • obliczanie ceny netto z 1830
 • 1830brutto ile to netto
 • 1830 brutto ile to netto 2015
 • 1830 € ile to zl
 • 1830 premia brutto
 • 1830 brutto to ile na reke
 • Ile wynosi 1830zł płaca netto
 • 1830 netto ile to brutto
 • mam 1830 brutto
 • 1830 zl brutto to ile wychodzi netto ?
 • 1830 brutto ile to na reke

Najciekawsze: