1780 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1306.72
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1780 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1780 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1780 = 173.728 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1780 = 26.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1780 = 43.61 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 244.038 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1780 - 244.038 = 1535.962 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1535.962 * 9% = 138.24 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1535.962 * 7,75% = 119.04 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1780 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 244.038 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1780 zł - 244.038 zł - 111.25 zł = 1425 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1425 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1425 * 18%) - 46,33 zł = 210.17 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 210.17 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1535.962 * 7,75 % = 119.04 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1425 zł - 119.04 zł = 91 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1780 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 244.038 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 138.24 zł

  Zaliczka na podatek - 91 zł

  Wynagrodzenie netto: 1780 zł - 244.038 zł - 138.24 zł -91 zł = 1306.72 zł


  Frazy powiązane:

 • 1780 brutto ile to netto 2015
 • 15 brutto
 • 15 zl brutto to ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1780/
 • najniższa krajowa 2016 1/2 etatu netto
 • 1780 brutto
 • 1780brutto na pol etatu
 • 1780 netto
 • brutto 1780 a netto
 • co oznacza 1780 zl brutto
 • ile to netto z kwoty 1780
 • ile wynosi najniższa krajowa 2016 za 1/2 etatu
 • krajowa brutto i netto oblicz
 • najniższa krajowa netto na umowę zlecenie 2016
 • z umowy zlecenie brutto 1780 a ile netto
 • brutto 1780
 • jak obliczycz ile wyjdzie na reke z kwoty 1780 brutto
 • 1780 brutto ile to netto 2016
 • najniższa krajowa netto 2015 pół etatu
 • brutto 1780 ile to netto

Najciekawsze: