1720 zł brutto, ile to netto?

 

1275.61 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 167.872 zł
Składka rentowa 25.8 zł
Składka chorobowa 42.14 zł
Składka zdrowotna 133.58 zł
Zaliczka na podatek 75 zł

1251.63 zł
netto (na rękę)

1486 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 167.872 zł
Składka rentowa 25.8 zł
Składka chorobowa 42.14 zł
Składka zdrowotna 133.58 zł
Zaliczka na podatek 98.98zł

1486.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 233.92 zł

1398 zł
netto (na rękę)VAT 23% 322 zł

Umowa o pracę

1275.61
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1720 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1720 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1720 = 167.872 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1720 = 25.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1720 = 42.14 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 235.812 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1720 - 235.812 = 1484.188 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1484.188 * 9% = 133.58 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1484.188 * 7,75% = 115.02 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1720 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 235.812 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1720 zł - 235.812 zł - 111.25 zł = 1373 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1373 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1373 * 7%) - 46,33 zł = 189.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 189.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1484.188 * 7,75 % = 115.02 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1373 zł - 115.02 zł = 75 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1720 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 235.812 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 133.58 zł

  Zaliczka na podatek - 75 zł

  Wynagrodzenie netto: 1720 zł - 235.812 zł - 133.58 zł -75 zł = 1275.61 zł

Umowa zlecenie

1251.63
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 167.872 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 42.14 zł
Razem składki ZUS 235.812 zł
Koszty uzyskania 20% 296.8376 zł
Podstawa opodatkowania 1187 zł
Zaliczka na podatek 98.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 115.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 133.58 zł
Kwota netto (na rękę) 1251.63 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1486 zł

Umowa o dzieło

1486.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1720 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1573.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1486.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1720 zł
Podstawa opodatkowania 860 zł
Koszty uzyskania 860 zł
Podatek do US 17% 146.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1573.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1720 zł
Podstawa opodatkowania 344 zł
Koszty uzyskania 1376 zł
Podatek do US 17% 233.92 zł
Kwota netto (na rękę) 1486.08 zł

Umowa B2B

1398
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1720 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1398 Sprawdzenie działania: 1398 netto * 23% = 322 (to nasza kwota VAT) 1398 netto + 322 VAT = 1720 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1720 zł
Podatek VAT 23 % 322
Kwota netto 1398 zł

  Frazy powiązane:

 • 1720 brutto ile to netto
 • 1720 brutto ile to netto 2015
 • Umowa o prace 1720 brutto
 • umowa o pracevbrutto 1720 ile to netto
 • 1720 euro brutto ile netto austria
 • 1720 brutto wedlug kat V ile to netto
 • 1720 ile to netto
 • 1720 ile na reke
 • 1720 brutto
 • 1720 bruto renty ile to neto
 • 1720 zł
 • ile too jest 1720 euro
 • 1720 brtto w austri ile to netto
 • 1720 brutto ile to nett

Najciekawsze: