1681 zł brutto, ile to netto?

1237.98
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1681 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1681 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1681 = 164.0656 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1681 = 25.215 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1681 = 41.1845 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 230.4651 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1681 - 230.4651 = 1450.5349 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1450.5349 * 9% = 130.55 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1450.5349 * 7,75% = 112.42 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1681 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 230.4651 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1681 zł - 230.4651 zł - 111.25 zł = 1339 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1339 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1339 * 18%) - 46,33 zł = 194.69 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 194.69 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1450.5349 * 7,75 % = 112.42 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1339 zł - 112.42 zł = 82 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1681 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 230.4651 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 130.55 zł

  Zaliczka na podatek - 82 zł

  Wynagrodzenie netto: 1681 zł - 230.4651 zł - 130.55 zł -82 zł = 1237.98 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 164.0656 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.215 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.1845 zł
Razem składki ZUS 230.4651 zł
Koszty uzyskania 20% 290.10698 zł
Podstawa opodatkowania 1160 zł
Zaliczka na podatek 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.548141 zł
Kwota netto (na rękę) 1222.99 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1439 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1681 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1529.71 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1438.936 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1681 zł
Podstawa opodatkowania 840.5 zł
Koszty uzyskania 840.5 zł
Podatek do US 18% 151.29 zł
Kwota netto (na rękę) 1529.71 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1681 zł
Podstawa opodatkowania 336.2 zł
Koszty uzyskania 1344.8 zł
Podatek do US 18% 242.064 zł
Kwota netto (na rękę) 1438.936 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1681 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1367 Sprawdzenie działania: 1367 netto * 23% = 314 (to nasza kwota VAT) 1367 netto + 314 VAT = 1681 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1681 zł
Podatek VAT 23 % 314
Kwota netto 1367 zł

Najciekawsze: