1679 zł brutto, ile to netto?

1236.42
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1679 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1679 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1679 = 163.8704 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1679 = 25.185 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1679 = 41.1355 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 230.1909 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1679 - 230.1909 = 1448.8091 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1448.8091 * 9% = 130.39 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1448.8091 * 7,75% = 112.28 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1679 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 230.1909 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1679 zł - 230.1909 zł - 111.25 zł = 1338 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1338 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1338 * 18%) - 46,33 zł = 194.51 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 194.51 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1448.8091 * 7,75 % = 112.28 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1338 zł - 112.28 zł = 82 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1679 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 230.1909 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 130.39 zł

  Zaliczka na podatek - 82 zł

  Wynagrodzenie netto: 1679 zł - 230.1909 zł - 130.39 zł -82 zł = 1236.42 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.8704 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.185 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.1355 zł
Razem składki ZUS 230.1909 zł
Koszty uzyskania 20% 289.76182 zł
Podstawa opodatkowania 1159 zł
Zaliczka na podatek 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.392819 zł
Kwota netto (na rękę) 1221.42 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1437 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1679 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1527.89 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1437.224 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1679 zł
Podstawa opodatkowania 839.5 zł
Koszty uzyskania 839.5 zł
Podatek do US 18% 151.11 zł
Kwota netto (na rękę) 1527.89 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1679 zł
Podstawa opodatkowania 335.8 zł
Koszty uzyskania 1343.2 zł
Podatek do US 18% 241.776 zł
Kwota netto (na rękę) 1437.224 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1679 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1365 Sprawdzenie działania: 1365 netto * 23% = 314 (to nasza kwota VAT) 1365 netto + 314 VAT = 1679 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1679 zł
Podatek VAT 23 % 314
Kwota netto 1365 zł

  Frazy powiązane:

 • kwota 1679- vat

Najciekawsze: