1360 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1013.92
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1360 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1360 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1360 = 132.736 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1360 = 20.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1360 = 33.32 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 186.456 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1360 - 186.456 = 1173.544 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1173.544 * 9% = 105.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1173.544 * 7,75% = 90.95 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1360 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 186.456 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1360 zł - 186.456 zł - 111.25 zł = 1062 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1062 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1062 * 18%) - 46,33 zł = 144.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 144.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1173.544 * 7,75 % = 90.95 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1062 zł - 90.95 zł = 54 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1360 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 186.456 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 105.62 zł

  Zaliczka na podatek - 54 zł

  Wynagrodzenie netto: 1360 zł - 186.456 zł - 105.62 zł -54 zł = 1013.92 zł


  Frazy powiązane:

 • 1360 brutto ile to netto
 • 1360 netto ile to brutto umowa o pracę
 • 1360 brutto
 • 1360 brutto ile netto na umowę zleceniie
 • 13,60 brutto ile netro
 • 1360 brutto ile to netto 2016
 • 13,60 brutto ile nettp
 • ile to1/2 etatu
 • 1360 ile to 1/2
 • brutto 1360
 • 13.60 brutto ile to netto
 • 1360 brutto ile to netto 2017
 • 1360 placa

Najciekawsze: