1360 zł brutto, ile to netto?

 

1013.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 132.736 zł
Składka rentowa 20.4 zł
Składka chorobowa 33.32 zł
Składka zdrowotna 105.62 zł
Zaliczka na podatek 54 zł

989.87 zł
netto (na rękę)

1164 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 132.736 zł
Składka rentowa 20.4 zł
Składka chorobowa 33.32 zł
Składka zdrowotna 105.62 zł
Zaliczka na podatek 78.05zł

1164.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 195.84 zł

1106 zł
netto (na rękę)VAT 23% 254 zł

Umowa o pracę

1013.92
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1360 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1360 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1360 = 132.736 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1360 = 20.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1360 = 33.32 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 186.456 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1360 - 186.456 = 1173.544 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1173.544 * 9% = 105.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1173.544 * 7,75% = 90.95 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1360 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 186.456 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1360 zł - 186.456 zł - 111.25 zł = 1062 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1062 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1062 * 18%) - 46,33 zł = 144.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 144.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1173.544 * 7,75 % = 90.95 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1062 zł - 90.95 zł = 54 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1360 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 186.456 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 105.62 zł

  Zaliczka na podatek - 54 zł

  Wynagrodzenie netto: 1360 zł - 186.456 zł - 105.62 zł -54 zł = 1013.92 zł

Umowa zlecenie

989.87
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 132.736 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 33.32 zł
Razem składki ZUS 186.456 zł
Koszty uzyskania 20% 234.7088 zł
Podstawa opodatkowania 939 zł
Zaliczka na podatek 78.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 90.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 105.62 zł
Kwota netto (na rękę) 989.87 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1164 zł

Umowa o dzieło

1164.16
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1360 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1237.6 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1164.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1360 zł
Podstawa opodatkowania 680 zł
Koszty uzyskania 680 zł
Podatek do US 18% 122.4 zł
Kwota netto (na rękę) 1237.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1360 zł
Podstawa opodatkowania 272 zł
Koszty uzyskania 1088 zł
Podatek do US 18% 195.84 zł
Kwota netto (na rękę) 1164.16 zł

Umowa B2B

1106
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1360 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1106 Sprawdzenie działania: 1106 netto * 23% = 254 (to nasza kwota VAT) 1106 netto + 254 VAT = 1360 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1360 zł
Podatek VAT 23 % 254
Kwota netto 1106 zł

  Frazy powiązane:

 • 1360 brutto ile to netto
 • 1360 netto ile to brutto umowa o pracę
 • 1360 brutto
 • 1360 brutto ile netto na umowę zleceniie
 • 13,60 brutto ile netro
 • 1360 brutto ile to netto 2016
 • 13,60 brutto ile nettp
 • 1360 ile to netto
 • ile to1/2 etatu
 • 1360 ile to 1/2
 • brutto 1360
 • 13.60 brutto ile to netto
 • 1360 brutto ile to netto 2017
 • 1360 placa

Najciekawsze: