125 zł brutto, ile to netto?

 

153.15 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 12.2 zł
Składka rentowa 1.875 zł
Składka chorobowa 3.0625 zł
Składka zdrowotna 9.71 zł
Zaliczka na podatek -55 zł

91.51 zł
netto (na rękę)

107 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 12.2 zł
Składka rentowa 1.875 zł
Składka chorobowa 3.0625 zł
Składka zdrowotna 9.71 zł
Zaliczka na podatek 6.64zł

107 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 18 zł

102 zł
netto (na rękę)VAT 23% 23 zł

Umowa o pracę

153.15
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 125 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 125 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 125 = 12.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 125 = 1.875 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 125 = 3.0625 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 17.1375 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 125 - 17.1375 = 107.8625 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 107.8625 * 9% = 9.71 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 107.8625 * 7,75% = 8.36 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 125 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 17.1375 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 125 zł - 17.1375 zł - 111.25 zł = -3 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -3 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-3 * 18%) - 46,33 zł = -46.87 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -46.87 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 107.8625 * 7,75 % = 8.36 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -3 zł - 8.36 zł = -55 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 125 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.1375 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9.71 zł

  Zaliczka na podatek - -55 zł

  Wynagrodzenie netto: 125 zł - 17.1375 zł - 9.71 zł --55 zł = 153.15 zł

Umowa zlecenie

91.51
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 12.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.875 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.0625 zł
Razem składki ZUS 17.1375 zł
Koszty uzyskania 20% 21.5725 zł
Podstawa opodatkowania 86 zł
Zaliczka na podatek 6.64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8.36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 9.71 zł
Kwota netto (na rękę) 91.51 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 107 zł

Umowa o dzieło

107
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 125 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 113.75 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 107 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 125 zł
Podstawa opodatkowania 62.5 zł
Koszty uzyskania 62.5 zł
Podatek do US 18% 11.25 zł
Kwota netto (na rękę) 113.75 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 125 zł
Podstawa opodatkowania 25 zł
Koszty uzyskania 100 zł
Podatek do US 18% 18 zł
Kwota netto (na rękę) 107 zł

Umowa B2B

102
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 125 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 102 Sprawdzenie działania: 102 netto * 23% = 23 (to nasza kwota VAT) 102 netto + 23 VAT = 125 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 125 zł
Podatek VAT 23 % 23
Kwota netto 102 zł

  Frazy powiązane:

 • 125zł ile to netto
 • 125 brutto ile netto
 • 12,5brutto ile to na reke
 • 125 ile to netto

Najciekawsze: