120 zł brutto, ile to netto?

 

150.23 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 11.712 zł
Składka rentowa 1.8 zł
Składka chorobowa 2.94 zł
Składka zdrowotna 9.32 zł
Zaliczka na podatek -56 zł

87.25 zł
netto (na rękę)

103 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 11.712 zł
Składka rentowa 1.8 zł
Składka chorobowa 2.94 zł
Składka zdrowotna 9.32 zł
Zaliczka na podatek 6.98zł

102.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 17.28 zł

98 zł
netto (na rękę)VAT 23% 22 zł

Umowa o pracę

150.23
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 120 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 120 = 11.712 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 120 = 1.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 120 = 2.94 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 16.452 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 120 - 16.452 = 103.548 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 103.548 * 9% = 9.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 103.548 * 7,75% = 8.02 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 120 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 16.452 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 120 zł - 16.452 zł - 111.25 zł = -8 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -8 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-8 * 18%) - 46,33 zł = -47.77 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -47.77 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 103.548 * 7,75 % = 8.02 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -8 zł - 8.02 zł = -56 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 120 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 16.452 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9.32 zł

  Zaliczka na podatek - -56 zł

  Wynagrodzenie netto: 120 zł - 16.452 zł - 9.32 zł --56 zł = 150.23 zł

Umowa zlecenie

87.25
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 11.712 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2.94 zł
Razem składki ZUS 16.452 zł
Koszty uzyskania 20% 20.7096 zł
Podstawa opodatkowania 83 zł
Zaliczka na podatek 6.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 9.32 zł
Kwota netto (na rękę) 87.25 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 103 zł

Umowa o dzieło

102.72
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 120 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 109.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 102.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 120 zł
Podstawa opodatkowania 60 zł
Koszty uzyskania 60 zł
Podatek do US 18% 10.8 zł
Kwota netto (na rękę) 109.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 120 zł
Podstawa opodatkowania 24 zł
Koszty uzyskania 96 zł
Podatek do US 18% 17.28 zł
Kwota netto (na rękę) 102.72 zł

Umowa B2B

98
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 120 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 98 Sprawdzenie działania: 98 netto * 23% = 22 (to nasza kwota VAT) 98 netto + 22 VAT = 120 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 120 zł
Podatek VAT 23 % 22
Kwota netto 98 zł

  Frazy powiązane:

 • 120 brutto
 • RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA NA 120 ZL BRUTTO A ZUS
 • 120 zł netto
 • umowal zlecenie 120 netto
 • 120 ile to netto
 • kwota 120 zł brutto ile to netto
 • 120 brutto ile to netto umoea o prace
 • 120 zl brutto to ile to netto
 • 120 zł ile to netto
 • 120 zl brutto ile do wyplaty netto

Najciekawsze: