11500 zł brutto, ile to netto?

 

8079.25 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1122.4 zł
Składka rentowa 172.5 zł
Składka chorobowa 281.75 zł
Składka zdrowotna 893.1 zł
Zaliczka na podatek 951 zł

8370.31 zł
netto (na rękę)

9844 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1122.4 zł
Składka rentowa 172.5 zł
Składka chorobowa 281.75 zł
Składka zdrowotna 893.1 zł
Zaliczka na podatek 659.94zł

9844 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1656 zł

9350 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2150 zł

Umowa o pracę

8079.25
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11500 = 1122.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11500 = 172.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11500 = 281.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1576.65 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11500 - 1576.65 = 9923.35 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9923.35 * 9% = 893.1 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9923.35 * 7,75% = 769.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1576.65 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11500 zł - 1576.65 zł - 111.25 zł = 9812 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9812 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9812 * 18%) - 46,33 zł = 1719.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1719.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9923.35 * 7,75 % = 769.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9812 zł - 769.06 zł = 951 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1576.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 893.1 zł

  Zaliczka na podatek - 951 zł

  Wynagrodzenie netto: 11500 zł - 1576.65 zł - 893.1 zł -951 zł = 8079.25 zł

Umowa zlecenie

8370.31
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1122.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 172.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 281.75 zł
Razem składki ZUS 1576.65 zł
Koszty uzyskania 20% 1984.67 zł
Podstawa opodatkowania 7939 zł
Zaliczka na podatek 659.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 769.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 893.1 zł
Kwota netto (na rękę) 8370.31 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9844 zł

Umowa o dzieło

9844
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10465 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9844 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11500 zł
Podstawa opodatkowania 5750 zł
Koszty uzyskania 5750 zł
Podatek do US 18% 1035 zł
Kwota netto (na rękę) 10465 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11500 zł
Podstawa opodatkowania 2300 zł
Koszty uzyskania 9200 zł
Podatek do US 18% 1656 zł
Kwota netto (na rękę) 9844 zł

Umowa B2B

9350
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9350 Sprawdzenie działania: 9350 netto * 23% = 2150 (to nasza kwota VAT) 9350 netto + 2150 VAT = 11500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11500 zł
Podatek VAT 23 % 2150
Kwota netto 9350 zł

  Frazy powiązane:

 • 11500 brutto ile to netto
 • 11500 brutto
 • 11500 brutto na netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/11500/
 • 11,500 netto
 • 11500brutto
 • 11500 zl brutto ile to netto
 • 11500 brutt
 • 11500 brutto netto
 • ile to jes netto 11500 brutto
 • brutto 11500 ile netto
 • 11500 brutto ile to netto 2016
 • 11500 netto brutto
 • wynagrodzenie 11500 brutto
 • netto od 11500
 • 11500 beutto
 • 11500 brutto to ile netto
 • 11500 zł brutto netto
 • ₩11,500 lie to zł
 • 11500 to ile netto

Najciekawsze: