11500 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

8079.25
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11500 = 1122.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11500 = 172.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11500 = 281.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1576.65 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11500 - 1576.65 = 9923.35 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9923.35 * 9% = 893.1 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9923.35 * 7,75% = 769.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1576.65 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11500 zł - 1576.65 zł - 111.25 zł = 9812 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9812 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9812 * 18%) - 46,33 zł = 1719.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1719.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9923.35 * 7,75 % = 769.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9812 zł - 769.06 zł = 951 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1576.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 893.1 zł

  Zaliczka na podatek - 951 zł

  Wynagrodzenie netto: 11500 zł - 1576.65 zł - 893.1 zł -951 zł = 8079.25 zł


  Frazy powiązane:

 • 11500 brutto ile to netto
 • 11500 brutto
 • http://netto-brutto eu/brutto/11500/
 • 11,500 netto
 • 11500brutto
 • 11500 zl brutto ile to netto
 • 11500 brutt
 • 11500 brutto netto
 • ile to jes netto 11500 brutto
 • 11500 brutto ile to netto 2016
 • 11500 netto brutto
 • wynagrodzenie 11500 brutto
 • netto od 11500
 • 11500 beutto
 • 11500 brutto to ile netto
 • 11500 zł brutto netto
 • 11500 to ile netto
 • 11500 brutto ile to netto 2015
 • 11500 ile to netto
 • 11500 zl

Najciekawsze: