11300 zł brutto, ile to netto?

 

8034.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1102.88 zł
Składka rentowa 169.5 zł
Składka chorobowa 276.85 zł
Składka zdrowotna 877.57 zł
Zaliczka na podatek 839 zł

8224.88 zł
netto (na rękę)

9763 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1102.88 zł
Składka rentowa 169.5 zł
Składka chorobowa 276.85 zł
Składka zdrowotna 877.57 zł
Zaliczka na podatek 648.32zł

9763.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1536.8 zł

9187 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2113 zł

Umowa o pracę

8034.2
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11300 = 1102.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11300 = 169.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11300 = 276.85 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1549.23 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11300 - 1549.23 = 9750.77 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9750.77 * 9% = 877.57 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9750.77 * 7,75% = 755.68 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1549.23 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11300 zł - 1549.23 zł - 111.25 zł = 9640 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9640 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9640 * 7%) - 46,33 zł = 1595.04 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1595.04 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9750.77 * 7,75 % = 755.68 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9640 zł - 755.68 zł = 839 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1549.23 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 877.57 zł

  Zaliczka na podatek - 839 zł

  Wynagrodzenie netto: 11300 zł - 1549.23 zł - 877.57 zł -839 zł = 8034.2 zł

Umowa zlecenie

8224.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1102.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 169.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 276.85 zł
Razem składki ZUS 1549.23 zł
Koszty uzyskania 20% 1950.154 zł
Podstawa opodatkowania 7801 zł
Zaliczka na podatek 648.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 755.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 877.57 zł
Kwota netto (na rękę) 8224.88 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9763 zł

Umowa o dzieło

9763.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10339.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9763.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11300 zł
Podstawa opodatkowania 5650 zł
Koszty uzyskania 5650 zł
Podatek do US 17% 960.5 zł
Kwota netto (na rękę) 10339.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11300 zł
Podstawa opodatkowania 2260 zł
Koszty uzyskania 9040 zł
Podatek do US 17% 1536.8 zł
Kwota netto (na rękę) 9763.2 zł

Umowa B2B

9187
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9187 Sprawdzenie działania: 9187 netto * 23% = 2113 (to nasza kwota VAT) 9187 netto + 2113 VAT = 11300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11300 zł
Podatek VAT 23 % 2113
Kwota netto 9187 zł

  Frazy powiązane:

 • 11300 netto
 • emerytura 11300 zł brutto ile bęzie netto
 • 11300 brutto ile to netto