1110 zł brutto, ile to netto?

 
839.62
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1110 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1110 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1110 = 108.336 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1110 = 16.65 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1110 = 27.195 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 152.181 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1110 - 152.181 = 957.819 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 957.819 * 9% = 86.2 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 957.819 * 7,75% = 74.23 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1110 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 152.181 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1110 zł - 152.181 zł - 111.25 zł = 847 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 847 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (847 * 18%) - 46,33 zł = 106.13 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 106.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 957.819 * 7,75 % = 74.23 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 847 zł - 74.23 zł = 32 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1110 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 152.181 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 86.2 zł

  Zaliczka na podatek - 32 zł

  Wynagrodzenie netto: 1110 zł - 152.181 zł - 86.2 zł -32 zł = 839.62 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 108.336 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.65 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 27.195 zł
Razem składki ZUS 152.181 zł
Koszty uzyskania 20% 191.5638 zł
Podstawa opodatkowania 766 zł
Zaliczka na podatek 64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 86.20371 zł
Kwota netto (na rękę) 807.62 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 950 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1110 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1010.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 950.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1110 zł
Podstawa opodatkowania 555 zł
Koszty uzyskania 555 zł
Podatek do US 18% 99.9 zł
Kwota netto (na rękę) 1010.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1110 zł
Podstawa opodatkowania 222 zł
Koszty uzyskania 888 zł
Podatek do US 18% 159.84 zł
Kwota netto (na rękę) 950.16 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1110 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 902 Sprawdzenie działania: 902 netto * 23% = 208 (to nasza kwota VAT) 902 netto + 208 VAT = 1110 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1110 zł
Podatek VAT 23 % 208
Kwota netto 902 zł

  Frazy powiązane:

 • 1110 brutto ile to netto
 • 1110 ile to netto
 • 1110 netto ile to brutto
 • pensja brutto 1110

Najciekawsze: