1110 zł brutto, ile to netto?

 

839.62 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 108.336 zł
Składka rentowa 16.65 zł
Składka chorobowa 27.195 zł
Składka zdrowotna 86.2 zł
Zaliczka na podatek 32 zł

807.85 zł
netto (na rękę)

950 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 108.336 zł
Składka rentowa 16.65 zł
Składka chorobowa 27.195 zł
Składka zdrowotna 86.2 zł
Zaliczka na podatek 63.77zł

950.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 159.84 zł

902 zł
netto (na rękę)VAT 23% 208 zł

Umowa o pracę

839.62
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1110 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1110 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1110 = 108.336 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1110 = 16.65 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1110 = 27.195 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 152.181 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1110 - 152.181 = 957.819 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 957.819 * 9% = 86.2 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 957.819 * 7,75% = 74.23 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1110 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 152.181 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1110 zł - 152.181 zł - 111.25 zł = 847 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 847 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (847 * 18%) - 46,33 zł = 106.13 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 106.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 957.819 * 7,75 % = 74.23 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 847 zł - 74.23 zł = 32 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1110 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 152.181 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 86.2 zł

  Zaliczka na podatek - 32 zł

  Wynagrodzenie netto: 1110 zł - 152.181 zł - 86.2 zł -32 zł = 839.62 zł

Umowa zlecenie

807.85
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 108.336 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.65 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 27.195 zł
Razem składki ZUS 152.181 zł
Koszty uzyskania 20% 191.5638 zł
Podstawa opodatkowania 766 zł
Zaliczka na podatek 63.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 74.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 86.2 zł
Kwota netto (na rękę) 807.85 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 950 zł

Umowa o dzieło

950.16
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1110 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1010.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 950.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1110 zł
Podstawa opodatkowania 555 zł
Koszty uzyskania 555 zł
Podatek do US 18% 99.9 zł
Kwota netto (na rękę) 1010.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1110 zł
Podstawa opodatkowania 222 zł
Koszty uzyskania 888 zł
Podatek do US 18% 159.84 zł
Kwota netto (na rękę) 950.16 zł

Umowa B2B

902
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1110 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 902 Sprawdzenie działania: 902 netto * 23% = 208 (to nasza kwota VAT) 902 netto + 208 VAT = 1110 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1110 zł
Podatek VAT 23 % 208
Kwota netto 902 zł

  Frazy powiązane:

 • 1110 brutto ile to netto
 • 1110 ile to netto
 • 1110 netto ile to brutto
 • pensja brutto 1110

Najciekawsze: