110 zł brutto, ile to netto?

 

143.38 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 10.736 zł
Składka rentowa 1.65 zł
Składka chorobowa 2.695 zł
Składka zdrowotna 8.54 zł
Zaliczka na podatek -57 zł

79.74 zł
netto (na rękę)

94 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 10.736 zł
Składka rentowa 1.65 zł
Składka chorobowa 2.695 zł
Składka zdrowotna 8.54 zł
Zaliczka na podatek 6.64zł

94.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 15.84 zł

89 zł
netto (na rękę)VAT 23% 21 zł

Umowa o pracę

143.38
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 110 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 110 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 110 = 10.736 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 110 = 1.65 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 110 = 2.695 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 15.081 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 110 - 15.081 = 94.919 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 94.919 * 9% = 8.54 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 94.919 * 7,75% = 7.36 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 110 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 15.081 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 110 zł - 15.081 zł - 111.25 zł = -16 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -16 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-16 * 18%) - 46,33 zł = -49.21 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -49.21 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 94.919 * 7,75 % = 7.36 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -16 zł - 7.36 zł = -57 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 110 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 15.081 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 8.54 zł

  Zaliczka na podatek - -57 zł

  Wynagrodzenie netto: 110 zł - 15.081 zł - 8.54 zł --57 zł = 143.38 zł

Umowa zlecenie

79.74
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 10.736 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.65 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2.695 zł
Razem składki ZUS 15.081 zł
Koszty uzyskania 20% 18.9838 zł
Podstawa opodatkowania 76 zł
Zaliczka na podatek 6.64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 7.36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 8.54 zł
Kwota netto (na rękę) 79.74 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 94 zł

Umowa o dzieło

94.16
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 110 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 100.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 94.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 110 zł
Podstawa opodatkowania 55 zł
Koszty uzyskania 55 zł
Podatek do US 18% 9.9 zł
Kwota netto (na rękę) 100.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 110 zł
Podstawa opodatkowania 22 zł
Koszty uzyskania 88 zł
Podatek do US 18% 15.84 zł
Kwota netto (na rękę) 94.16 zł

Umowa B2B

89
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 110 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 89 Sprawdzenie działania: 89 netto * 23% = 21 (to nasza kwota VAT) 89 netto + 21 VAT = 110 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 110 zł
Podatek VAT 23 % 21
Kwota netto 89 zł

  Frazy powiązane:

 • 110 netto
 • brutto 110 zł
 • UMOWA ZLECENIE 2.109,80 BRUTTO ILE TO NETTO
 • umowa na kwotę 110
 • 110 zl brutto

Najciekawsze: