1070 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

812.2
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1070 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1070 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1070 = 104.432 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1070 = 16.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1070 = 26.215 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 146.697 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1070 - 146.697 = 923.303 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 923.303 * 9% = 83.1 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 923.303 * 7,75% = 71.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1070 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 146.697 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1070 zł - 146.697 zł - 111.25 zł = 812 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 812 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (812 * 18%) - 46,33 zł = 99.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 99.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 923.303 * 7,75 % = 71.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 812 zł - 71.56 zł = 28 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1070 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 146.697 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 83.1 zł

  Zaliczka na podatek - 28 zł

  Wynagrodzenie netto: 1070 zł - 146.697 zł - 83.1 zł -28 zł = 812.2 zł


  Frazy powiązane:

 • ile złoty netto wynosi swiadczenie przedemerytalne w 2018r
 • ile wynosi netto z kwoty 1070 brutto
 • 1070 brutto ile to netto swiadczenie przedemerytalne
 • podstawy 1070 ile na rękę
 • 1070 brutto ile to na rękę
 • świadczenie przedemerytalne 2018r ile na rękę
 • swiadczenie przedemerytalne wynosi brutto 1070 a ile netto
 • świadczenie przedemerytalne 1070,99 brutto ile to netto
 • wysokość świadczenia przedemerytalnego 1070,99 zł brutto ile to netto 2018
 • 1070,99 brutto ile na rękę
 • jak obliczyć z kwoty netto brutto przy umowie o dzieło
 • przedemerytalne świadczenie brutto 1070,99 zł ile jest na rękę

Najciekawsze: