1070 zł brutto, ile to netto?

 

812.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 104.432 zł
Składka rentowa 16.05 zł
Składka chorobowa 26.215 zł
Składka zdrowotna 83.1 zł
Zaliczka na podatek 28 zł

778.76 zł
netto (na rękę)

916 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 104.432 zł
Składka rentowa 16.05 zł
Składka chorobowa 26.215 zł
Składka zdrowotna 83.1 zł
Zaliczka na podatek 61.44zł

915.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 154.08 zł

870 zł
netto (na rękę)VAT 23% 200 zł

Umowa o pracę

812.2
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1070 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1070 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1070 = 104.432 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1070 = 16.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1070 = 26.215 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 146.697 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1070 - 146.697 = 923.303 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 923.303 * 9% = 83.1 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 923.303 * 7,75% = 71.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1070 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 146.697 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1070 zł - 146.697 zł - 111.25 zł = 812 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 812 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (812 * 18%) - 46,33 zł = 99.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 99.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 923.303 * 7,75 % = 71.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 812 zł - 71.56 zł = 28 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1070 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 146.697 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 83.1 zł

  Zaliczka na podatek - 28 zł

  Wynagrodzenie netto: 1070 zł - 146.697 zł - 83.1 zł -28 zł = 812.2 zł

Umowa zlecenie

778.76
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 104.432 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.05 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 26.215 zł
Razem składki ZUS 146.697 zł
Koszty uzyskania 20% 184.6606 zł
Podstawa opodatkowania 739 zł
Zaliczka na podatek 61.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 71.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 83.1 zł
Kwota netto (na rękę) 778.76 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 916 zł

Umowa o dzieło

915.92
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1070 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 973.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 915.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1070 zł
Podstawa opodatkowania 535 zł
Koszty uzyskania 535 zł
Podatek do US 18% 96.3 zł
Kwota netto (na rękę) 973.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1070 zł
Podstawa opodatkowania 214 zł
Koszty uzyskania 856 zł
Podatek do US 18% 154.08 zł
Kwota netto (na rękę) 915.92 zł

Umowa B2B

870
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1070 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 870 Sprawdzenie działania: 870 netto * 23% = 200 (to nasza kwota VAT) 870 netto + 200 VAT = 1070 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1070 zł
Podatek VAT 23 % 200
Kwota netto 870 zł

  Frazy powiązane:

 • 14 70 brutto ile to netto
 • świadczenie przedemerytalne 1070,99 brutto ile to netto
 • ile złoty netto wynosi swiadczenie przedemerytalne w 2018r
 • ile wynosi netto z kwoty 1070 brutto
 • 1070 brutto ile to netto swiadczenie przedemerytalne
 • świadczenia przedemerytalne netto w 2019
 • świadczenie przedemerytalne 2019 na rękę
 • podstawy 1070 ile na rękę
 • 1070 brutto ile to na rękę
 • 1070 zl brutto na netto
 • świadczenie przedemerytalne 2018r ile na rękę
 • kalkulator świadczenia przedemerytalnego netto w 2018r
 • 70 zł brutto ile to netto emeryta
 • swiadczenie przedemerytalne wynosi brutto 1070 a ile netto
 • ile jest netto z 14,70
 • przedemerytalne świadczenia 2019 NETTO
 • wysokość świadczenia przedemerytalnego 1070,99 zł brutto ile to netto 2018
 • 1070,99 brutto ile to netto
 • 1070,99 brutto ile to netto świadczenie przedemerytalne
 • 1070,99 brutto ile na rękę

Najciekawsze: