1040 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

790.65
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1040 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1040 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1040 = 101.504 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1040 = 15.6 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1040 = 25.48 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 142.584 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1040 - 142.584 = 897.416 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 897.416 * 9% = 80.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 897.416 * 7,75% = 69.55 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1040 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 142.584 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1040 zł - 142.584 zł - 111.25 zł = 786 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 786 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (786 * 18%) - 46,33 zł = 95.15 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 95.15 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 897.416 * 7,75 % = 69.55 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 786 zł - 69.55 zł = 26 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1040 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 142.584 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 80.77 zł

  Zaliczka na podatek - 26 zł

  Wynagrodzenie netto: 1040 zł - 142.584 zł - 80.77 zł -26 zł = 790.65 zł


  Frazy powiązane:

 • świadczenie przedemerytalne 1040 brutto ile to netto
 • 1040 brutto ile to netto
 • kalkulator świadczenie przedemerytalne netto
 • 1040 brutto
 • 1040 zl brutto ile to bedzie netto
 • 1040 brutto ile netto
 • 1040 brutto ile jest na reke
 • 1040 zł brutto ile to netto
 • ile wynosi netto świadczenie przedemerytalne
 • 15.6zł. brutt ile to netto
 • 1040 brutto ile to netto świadczenie przedemerytalne
 • 1040 brutto ile to netto renta
 • ile dostane wynagrodzenia netto dostane 1/2 etatu w 2017 roku
 • zasiłek przedemerytalny 1040 pln ile to netto
 • 1040brutto ile tp netto na1/2etatu
 • 1040 brutto ile to netto 2017
 • ile wynosi swiadczenie przedemerytalne netto w 2018r
 • 1040 zl brutto ile to netto 2017 umowa o pracę
 • 9 65 brutto ile to netto
 • Ile Netto Na Pol Etatu

Najciekawsze: