1026 zł brutto, ile to netto?

 

781.66 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 100.1376 zł
Składka rentowa 15.39 zł
Składka chorobowa 25.137 zł
Składka zdrowotna 79.68 zł
Zaliczka na podatek 24 zł

747.27 zł
netto (na rękę)

878 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 100.1376 zł
Składka rentowa 15.39 zł
Składka chorobowa 25.137 zł
Składka zdrowotna 79.68 zł
Zaliczka na podatek 58.39zł

878.256 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 147.744 zł

834 zł
netto (na rękę)VAT 23% 192 zł

Umowa o pracę

781.66
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1026 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1026 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1026 = 100.1376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1026 = 15.39 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1026 = 25.137 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 140.6646 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1026 - 140.6646 = 885.3354 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 885.3354 * 9% = 79.68 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 885.3354 * 7,75% = 68.61 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1026 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 140.6646 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1026 zł - 140.6646 zł - 111.25 zł = 774 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 774 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (774 * 18%) - 46,33 zł = 92.99 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 92.99 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 885.3354 * 7,75 % = 68.61 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 774 zł - 68.61 zł = 24 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1026 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 140.6646 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 79.68 zł

  Zaliczka na podatek - 24 zł

  Wynagrodzenie netto: 1026 zł - 140.6646 zł - 79.68 zł -24 zł = 781.66 zł

Umowa zlecenie

747.27
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 100.1376 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.39 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 25.137 zł
Razem składki ZUS 140.6646 zł
Koszty uzyskania 20% 177.06708 zł
Podstawa opodatkowania 708 zł
Zaliczka na podatek 58.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 68.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 79.68 zł
Kwota netto (na rękę) 747.27 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 878 zł

Umowa o dzieło

878.256
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1026 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 933.66 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 878.256 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1026 zł
Podstawa opodatkowania 513 zł
Koszty uzyskania 513 zł
Podatek do US 18% 92.34 zł
Kwota netto (na rękę) 933.66 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1026 zł
Podstawa opodatkowania 205.2 zł
Koszty uzyskania 820.8 zł
Podatek do US 18% 147.744 zł
Kwota netto (na rękę) 878.256 zł

Umowa B2B

834
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1026 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 834 Sprawdzenie działania: 834 netto * 23% = 192 (to nasza kwota VAT) 834 netto + 192 VAT = 1026 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1026 zł
Podatek VAT 23 % 192
Kwota netto 834 zł

Najciekawsze: