1017 zł brutto, ile to netto?

 

774.59 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 99.2592 zł
Składka rentowa 15.255 zł
Składka chorobowa 24.9165 zł
Składka zdrowotna 78.98 zł
Zaliczka na podatek 24 zł

740.6 zł
netto (na rękę)

871 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 99.2592 zł
Składka rentowa 15.255 zł
Składka chorobowa 24.9165 zł
Składka zdrowotna 78.98 zł
Zaliczka na podatek 57.99zł

870.552 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 146.448 zł

827 zł
netto (na rękę)VAT 23% 190 zł

Umowa o pracę

774.59
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1017 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1017 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1017 = 99.2592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1017 = 15.255 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1017 = 24.9165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 139.4307 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1017 - 139.4307 = 877.5693 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 877.5693 * 9% = 78.98 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 877.5693 * 7,75% = 68.01 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1017 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 139.4307 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1017 zł - 139.4307 zł - 111.25 zł = 766 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 766 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (766 * 18%) - 46,33 zł = 91.55 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 91.55 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 877.5693 * 7,75 % = 68.01 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 766 zł - 68.01 zł = 24 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1017 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 139.4307 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 78.98 zł

  Zaliczka na podatek - 24 zł

  Wynagrodzenie netto: 1017 zł - 139.4307 zł - 78.98 zł -24 zł = 774.59 zł

Umowa zlecenie

740.6
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 99.2592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.255 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 24.9165 zł
Razem składki ZUS 139.4307 zł
Koszty uzyskania 20% 175.51386 zł
Podstawa opodatkowania 702 zł
Zaliczka na podatek 57.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 68.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 78.98 zł
Kwota netto (na rękę) 740.6 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 871 zł

Umowa o dzieło

870.552
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1017 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 925.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 870.552 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1017 zł
Podstawa opodatkowania 508.5 zł
Koszty uzyskania 508.5 zł
Podatek do US 18% 91.53 zł
Kwota netto (na rękę) 925.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1017 zł
Podstawa opodatkowania 203.4 zł
Koszty uzyskania 813.6 zł
Podatek do US 18% 146.448 zł
Kwota netto (na rękę) 870.552 zł

Umowa B2B

827
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1017 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 827 Sprawdzenie działania: 827 netto * 23% = 190 (to nasza kwota VAT) 827 netto + 190 VAT = 1017 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1017 zł
Podatek VAT 23 % 190
Kwota netto 827 zł

  Frazy powiązane:

 • 1017 brutto
 • 1017 brutto ile to netto
 • 1017 netto ile to brutto
 • 1017 brutto ile netto
 • 1017,4 brutto
 • 1017 brutto ile to netto 2r
 • 1017,40 brutto ilenetto
 • wynagrodzenie 1017,4
 • zasilek 1017 zl ile to netto
 • 1017 zl brutto ile to netto
 • 1017 brutto ile to jest
 • 1017,4 brutto staż ile to netto
 • 1017.40zl brutto za staz z PUP to znaczy ile netto?
 • 1017 brutto ile to netyo
 • 107 zl brutto ile to netto
 • 1017,40 brutto ile to netto
 • brutto 1017 ile netto
 • 1017 40 brutto ile netto
 • 1017 wynagrodzenie brutto ile netto
 • 1017.40 brutto ile to netto

Najciekawsze: