1017 zł brutto, ile to netto?

 
774.59
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1017 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1017 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1017 = 99.2592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1017 = 15.255 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1017 = 24.9165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 139.4307 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1017 - 139.4307 = 877.5693 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 877.5693 * 9% = 78.98 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 877.5693 * 7,75% = 68.01 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1017 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 139.4307 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1017 zł - 139.4307 zł - 111.25 zł = 766 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 766 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (766 * 18%) - 46,33 zł = 91.55 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 91.55 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 877.5693 * 7,75 % = 68.01 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 766 zł - 68.01 zł = 24 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1017 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 139.4307 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 78.98 zł

  Zaliczka na podatek - 24 zł

  Wynagrodzenie netto: 1017 zł - 139.4307 zł - 78.98 zł -24 zł = 774.59 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 99.2592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 15.255 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 24.9165 zł
Razem składki ZUS 139.4307 zł
Koszty uzyskania 20% 175.51386 zł
Podstawa opodatkowania 702 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 78.981237 zł
Kwota netto (na rękę) 740.59 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 871 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1017 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 925.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 870.552 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1017 zł
Podstawa opodatkowania 508.5 zł
Koszty uzyskania 508.5 zł
Podatek do US 18% 91.53 zł
Kwota netto (na rękę) 925.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1017 zł
Podstawa opodatkowania 203.4 zł
Koszty uzyskania 813.6 zł
Podatek do US 18% 146.448 zł
Kwota netto (na rękę) 870.552 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1017 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 827 Sprawdzenie działania: 827 netto * 23% = 190 (to nasza kwota VAT) 827 netto + 190 VAT = 1017 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1017 zł
Podatek VAT 23 % 190
Kwota netto 827 zł

  Frazy powiązane:

 • 1017 brutto
 • 1017 netto ile to brutto
 • 1017 brutto ile to netto
 • 1017 brutto ile netto
 • 1017 brutto ile to netto 2r
 • 1017 zl brutto ile to netto
 • 1017,4 brutto staż ile to netto
 • 1017.40zl brutto za staz z PUP to znaczy ile netto?
 • 1017 brutto ile to netyo
 • brutto 1017 ile netto
 • jak brutto pensja 1017,- to ile netto
 • 1017.40 zl brutto ile to netto
 • ile jest netto z 1017
 • 1017,50 brutto ile netto
 • 1017 brutto ile to netto umowa o prace
 • 1017 zł ile to netto?
 • brutto 1017zl ile to netto

Najciekawsze: