100 zł brutto, ile to netto?

 

133.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 9.76 zł
Składka rentowa 1.5 zł
Składka chorobowa 2.45 zł
Składka zdrowotna 7.77 zł
Zaliczka na podatek -55 zł

73.21 zł
netto (na rękę)

86 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 9.76 zł
Składka rentowa 1.5 zł
Składka chorobowa 2.45 zł
Składka zdrowotna 7.77 zł
Zaliczka na podatek 5.31zł

86.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 13.6 zł

81 zł
netto (na rękę)VAT 23% 19 zł

Umowa o pracę

133.52
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 100 = 9.76 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 100 = 1.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 100 = 2.45 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 13.71 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 100 - 13.71 = 86.29 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 86.29 * 9% = 7.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 86.29 * 7,75% = 6.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 13.71 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 100 zł - 13.71 zł - 111.25 zł = -25 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -25 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-25 * 7%) - 46,33 zł = -48.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -48.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 86.29 * 7,75 % = 6.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -25 zł - 6.69 zł = -55 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.71 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 7.77 zł

  Zaliczka na podatek - -55 zł

  Wynagrodzenie netto: 100 zł - 13.71 zł - 7.77 zł --55 zł = 133.52 zł

Umowa zlecenie

73.21
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 9.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 2.45 zł
Razem składki ZUS 13.71 zł
Koszty uzyskania 20% 17.258 zł
Podstawa opodatkowania 69 zł
Zaliczka na podatek 5.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 6.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 7.77 zł
Kwota netto (na rękę) 73.21 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 86 zł

Umowa o dzieło

86.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 100 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 91.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 86.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 100 zł
Podstawa opodatkowania 50 zł
Koszty uzyskania 50 zł
Podatek do US 17% 8.5 zł
Kwota netto (na rękę) 91.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 100 zł
Podstawa opodatkowania 20 zł
Koszty uzyskania 80 zł
Podatek do US 17% 13.6 zł
Kwota netto (na rękę) 86.4 zł

Umowa B2B

81
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 100 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 81 Sprawdzenie działania: 81 netto * 23% = 19 (to nasza kwota VAT) 81 netto + 19 VAT = 100 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 100 zł
Podatek VAT 23 % 19
Kwota netto 81 zł

  Frazy powiązane:

 • 100 złotych brutto ile to netto
 • 100 brutto ile to netto 2018
 • kwota korupcji 100 zł
 • 100 zł w godzine
 • tso to jest 100 netto
 • 100 zł brutto ile to netto kalkulator
 • b2b brutto na godzine
 • brutto tysiac sto ile to netto
 • zlecenie 100zł brutto ile netto
 • ile to 100 zł brutto
 • www dea sto bruto to ile neto
 • 100 zl brutto ile pracownik otrzymuje netto
 • umowa zlecenie na 100 zł brutto 2017
 • 100 netto
 • 100 zl.brutto ile to jest
 • 100 zl brutto ile to netto
 • 180 zł brutto podwyżki to ile netto
 • 100 zł ile to netto
 • tysiac złotych brutto ile to netto
 • 100 zl brutto ile to jest/

Najciekawsze: