100 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

136.52
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 100 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 100 = 9.76 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 100 = 1.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 100 = 2.45 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 13.71 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 100 - 13.71 = 86.29 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 86.29 * 9% = 7.77 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 86.29 * 7,75% = 6.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 100 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 13.71 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 100 zł - 13.71 zł - 111.25 zł = -25 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -25 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-25 * 18%) - 46,33 zł = -50.83 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -50.83 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 86.29 * 7,75 % = 6.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -25 zł - 6.69 zł = -58 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 100 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.71 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 7.77 zł

  Zaliczka na podatek - -58 zł

  Wynagrodzenie netto: 100 zł - 13.71 zł - 7.77 zł --58 zł = 136.52 zł


  Frazy powiązane:

 • 100 złotych brutto ile to netto
 • 100 zł brutto ile to netto kalkulator
 • ile to 100 zł brutto
 • www dea sto bruto to ile neto
 • 100 zl brutto ile pracownik otrzymuje netto
 • umowa zlecenie na 100 zł brutto 2017
 • 100 zl.brutto ile to jest
 • 100 zl brutto ile to netto
 • 100 zł ile to netto
 • 100 brutto ile to netto 2018
 • 100 zl brutto ile to jest/
 • 100 brutto ile to nettio umowa zlecenie
 • 100 zł brutto ile to netto umowa o prace
 • podatek od 100zl brutto
 • 13,71 brutto ile netto
 • podwyżka 100 zł brutto ile netto
 • 100 zl na umowie o prace ile pracowmik otrzymuje na reke
 • 100 netto umowa o zlecenie ile to brutto
 • 14 zl na godzine ile netto przy umowie o prace
 • 100,- brutto

Najciekawsze: