Emerytura 550 zł brutto, ile to netto?

490.5
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć emeryturę brutto z netto przy:

  • Jak dokładnie obliczyć emeryturę netto z brutto?

  • Podstawa opodatkowania stanowi miesięcznie kwota 550 zł.

    Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi 10 zł.

    Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi łącznie 49.5 zł, w tym odliczana od podatku 42.63 zł

  • Wysokość świadczenia do wypłaty miesięcznie

    Wynagrodzenie netto to: 490.5 zł