592 zł brutto, ile to netto?

 

479.86 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 57.7792 zł
Składka rentowa 8.88 zł
Składka chorobowa 14.504 zł
Składka zdrowotna 45.98 zł
Zaliczka na podatek -15 zł

430.45 zł
netto (na rękę)

511 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 57.7792 zł
Składka rentowa 8.88 zł
Składka chorobowa 14.504 zł
Składka zdrowotna 45.98 zł
Zaliczka na podatek 34.41zł

511.488 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 80.512 zł

481 zł
netto (na rękę)VAT 23% 111 zł

Umowa o pracę

479.86
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 592 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 592 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 592 = 57.7792 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 592 = 8.88 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 592 = 14.504 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 81.1632 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 592 - 81.1632 = 510.8368 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 510.8368 * 9% = 45.98 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 510.8368 * 7,75% = 39.59 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 592 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 81.1632 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 592 zł - 81.1632 zł - 111.25 zł = 400 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 400 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (400 * 7%) - 46,33 zł = 24.24 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 24.24 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 510.8368 * 7,75 % = 39.59 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 400 zł - 39.59 zł = -15 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 592 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 81.1632 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 45.98 zł

  Zaliczka na podatek - -15 zł

  Wynagrodzenie netto: 592 zł - 81.1632 zł - 45.98 zł --15 zł = 479.86 zł

Umowa zlecenie

430.45
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 57.7792 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 8.88 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 14.504 zł
Razem składki ZUS 81.1632 zł
Koszty uzyskania 20% 102.16736 zł
Podstawa opodatkowania 409 zł
Zaliczka na podatek 34.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 39.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 45.98 zł
Kwota netto (na rękę) 430.45 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 511 zł

Umowa o dzieło

511.488
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 592 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 541.68 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 511.488 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 592 zł
Podstawa opodatkowania 296 zł
Koszty uzyskania 296 zł
Podatek do US 17% 50.32 zł
Kwota netto (na rękę) 541.68 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 592 zł
Podstawa opodatkowania 118.4 zł
Koszty uzyskania 473.6 zł
Podatek do US 17% 80.512 zł
Kwota netto (na rękę) 511.488 zł

Umowa B2B

481
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 592 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 481 Sprawdzenie działania: 481 netto * 23% = 111 (to nasza kwota VAT) 481 netto + 111 VAT = 592 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 592 zł
Podatek VAT 23 % 111
Kwota netto 481 zł

  Frazy powiązane:

 • 592 brutto ile to netto
 • 592 brutto umowa zlecenie
 • 592 zl brutto ile to netto
 • 592 5 brutto
 • 592 zł brutto ilr to netto
 • 592 brutto

Najciekawsze: