1800 zł brutto, ile to netto?

 

1332.43 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 175.68 zł
Składka rentowa 27 zł
Składka chorobowa 44.1 zł
Składka zdrowotna 139.79 zł
Zaliczka na podatek 81 zł

1309.8 zł
netto (na rękę)

1555 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 175.68 zł
Składka rentowa 27 zł
Składka chorobowa 44.1 zł
Składka zdrowotna 139.79 zł
Zaliczka na podatek 103.63zł

1555.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 244.8 zł

1463 zł
netto (na rękę)VAT 23% 337 zł

Umowa o pracę

1332.43
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1800 = 175.68 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1800 = 27 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1800 = 44.1 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 246.78 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1800 - 246.78 = 1553.22 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1553.22 * 9% = 139.79 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1553.22 * 7,75% = 120.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 246.78 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1800 zł - 246.78 zł - 111.25 zł = 1442 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1442 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1442 * 7%) - 46,33 zł = 201.38 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 201.38 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1553.22 * 7,75 % = 120.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1442 zł - 120.37 zł = 81 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 246.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 139.79 zł

  Zaliczka na podatek - 81 zł

  Wynagrodzenie netto: 1800 zł - 246.78 zł - 139.79 zł -81 zł = 1332.43 zł

Umowa zlecenie

1309.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 175.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 27 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 44.1 zł
Razem składki ZUS 246.78 zł
Koszty uzyskania 20% 310.644 zł
Podstawa opodatkowania 1243 zł
Zaliczka na podatek 103.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 120.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 139.79 zł
Kwota netto (na rękę) 1309.8 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1555 zł

Umowa o dzieło

1555.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1647 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1555.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1800 zł
Podstawa opodatkowania 900 zł
Koszty uzyskania 900 zł
Podatek do US 17% 153 zł
Kwota netto (na rękę) 1647 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1800 zł
Podstawa opodatkowania 360 zł
Koszty uzyskania 1440 zł
Podatek do US 17% 244.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1555.2 zł

Umowa B2B

1463
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1463 Sprawdzenie działania: 1463 netto * 23% = 337 (to nasza kwota VAT) 1463 netto + 337 VAT = 1800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1800 zł
Podatek VAT 23 % 337
Kwota netto 1463 zł

  Frazy powiązane:

 • 1800 brutto ile to netto 2015
 • 1800 brutto ile to netto 2016
 • 1800 brutto ile to netto
 • 1800 brutto
 • 1800 netto ile to brutto
 • 1800 netto ile to brutto 2016
 • http://netto-brutto eu/brutto/1800/
 • 1800 brutto ile netto
 • 1800 zł brutto ile to netto
 • 1800 brutto Ile to na rękę
 • 1800 netto ile to brutto 2017
 • 1800 brutto na 3/4 etatu ile to netto
 • 1800 brutto to ile netto
 • 1800 na reke ile to brutto
 • 1800 brutto ile to jest netto
 • 1800
 • umowa zlecenie 1800 brutto
 • 1800brutto ile to netto
 • wynagrodzenie zasadnicze ile na rękę
 • 1800 brutto 3/4 etatu

Najciekawsze: