1800 zł brutto, ile to netto?

 
1320.43
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1800 = 175.68 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1800 = 27 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1800 = 44.1 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 246.78 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1800 - 246.78 = 1553.22 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1553.22 * 9% = 139.79 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1553.22 * 7,75% = 120.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 246.78 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1800 zł - 246.78 zł - 111.25 zł = 1442 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1442 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1442 * 18%) - 46,33 zł = 213.23 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 213.23 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1553.22 * 7,75 % = 120.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1442 zł - 120.37 zł = 93 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 246.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 139.79 zł

  Zaliczka na podatek - 93 zł

  Wynagrodzenie netto: 1800 zł - 246.78 zł - 139.79 zł -93 zł = 1320.43 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 175.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 27 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 44.1 zł
Razem składki ZUS 246.78 zł
Koszty uzyskania 20% 310.644 zł
Podstawa opodatkowania 1243 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 120 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 139.7898 zł
Kwota netto (na rękę) 1309.43 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1541 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1638 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1540.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1800 zł
Podstawa opodatkowania 900 zł
Koszty uzyskania 900 zł
Podatek do US 18% 162 zł
Kwota netto (na rękę) 1638 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1800 zł
Podstawa opodatkowania 360 zł
Koszty uzyskania 1440 zł
Podatek do US 18% 259.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1540.8 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1463 Sprawdzenie działania: 1463 netto * 23% = 337 (to nasza kwota VAT) 1463 netto + 337 VAT = 1800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1800 zł
Podatek VAT 23 % 337
Kwota netto 1463 zł

  Frazy powiązane:

 • 1800 brutto ile to netto 2015
 • 1800 brutto ile to netto 2016
 • 1800 brutto
 • 1800 netto ile to brutto
 • 1800 brutto ile to netto
 • 1800 netto ile to brutto 2016
 • http://netto-brutto eu/brutto/1800/
 • 1800 brutto ile netto
 • 1800 zł brutto ile to netto
 • 1800 brutto Ile to na rękę
 • 1800 netto ile to brutto 2017
 • 1800 brutto na 3/4 etatu ile to netto
 • 1800 brutto to ile netto
 • 1800 na reke ile to brutto
 • 1800
 • umowa zlecenie 1800 brutto
 • 1800brutto ile to netto
 • wynagrodzenie zasadnicze ile na rękę
 • 1800zl brutto ile to netto
 • ile to 1800 brutto

Najciekawsze: