559 zł brutto, ile to netto?

 

455.95 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 54.5584 zł
Składka rentowa 8.385 zł
Składka chorobowa 13.6955 zł
Składka zdrowotna 43.41 zł
Zaliczka na podatek -17 zł

407.33 zł
netto (na rękę)

479 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 54.5584 zł
Składka rentowa 8.385 zł
Składka chorobowa 13.6955 zł
Składka zdrowotna 43.41 zł
Zaliczka na podatek 31.62zł

478.504 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 80.496 zł

454 zł
netto (na rękę)VAT 23% 105 zł

Umowa o pracę

455.95
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 559 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 559 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 559 = 54.5584 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 559 = 8.385 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 559 = 13.6955 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 76.6389 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 559 - 76.6389 = 482.3611 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 482.3611 * 9% = 43.41 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 482.3611 * 7,75% = 37.38 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 559 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 76.6389 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 559 zł - 76.6389 zł - 111.25 zł = 371 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 371 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (371 * 18%) - 46,33 zł = 20.45 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 20.45 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 482.3611 * 7,75 % = 37.38 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 371 zł - 37.38 zł = -17 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 559 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 76.6389 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 43.41 zł

  Zaliczka na podatek - -17 zł

  Wynagrodzenie netto: 559 zł - 76.6389 zł - 43.41 zł --17 zł = 455.95 zł

Umowa zlecenie

407.33
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 54.5584 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 8.385 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 13.6955 zł
Razem składki ZUS 76.6389 zł
Koszty uzyskania 20% 96.47222 zł
Podstawa opodatkowania 386 zł
Zaliczka na podatek 31.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 37.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 43.41 zł
Kwota netto (na rękę) 407.33 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 479 zł

Umowa o dzieło

478.504
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 559 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 508.69 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 478.504 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 559 zł
Podstawa opodatkowania 279.5 zł
Koszty uzyskania 279.5 zł
Podatek do US 18% 50.31 zł
Kwota netto (na rękę) 508.69 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 559 zł
Podstawa opodatkowania 111.8 zł
Koszty uzyskania 447.2 zł
Podatek do US 18% 80.496 zł
Kwota netto (na rękę) 478.504 zł

Umowa B2B

454
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 559 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 454 Sprawdzenie działania: 454 netto * 23% = 105 (to nasza kwota VAT) 454 netto + 105 VAT = 559 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 559 zł
Podatek VAT 23 % 105
Kwota netto 454 zł

  Frazy powiązane:

 • 13 7 bruttoiile to netto
 • 559 brutto ile to netto

Najciekawsze: