5170 zł brutto, ile to netto?

 

3709.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 504.592 zł
Składka rentowa 77.55 zł
Składka chorobowa 126.665 zł
Składka zdrowotna 401.51 zł
Zaliczka na podatek 350 zł

3763.42 zł
netto (na rękę)

4467 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 504.592 zł
Składka rentowa 77.55 zł
Składka chorobowa 126.665 zł
Składka zdrowotna 401.51 zł
Zaliczka na podatek 296.26zł

4466.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 703.12 zł

4203 zł
netto (na rękę)VAT 23% 967 zł

Umowa o pracę

3709.68
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5170 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5170 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5170 = 504.592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5170 = 77.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5170 = 126.665 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 708.807 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5170 - 708.807 = 4461.193 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4461.193 * 9% = 401.51 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4461.193 * 7,75% = 345.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5170 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 708.807 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5170 zł - 708.807 zł - 111.25 zł = 4350 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4350 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4350 * 7%) - 46,33 zł = 695.74 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 695.74 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4461.193 * 7,75 % = 345.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4350 zł - 345.74 zł = 350 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5170 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 708.807 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 401.51 zł

  Zaliczka na podatek - 350 zł

  Wynagrodzenie netto: 5170 zł - 708.807 zł - 401.51 zł -350 zł = 3709.68 zł

Umowa zlecenie

3763.42
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 504.592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 77.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 126.665 zł
Razem składki ZUS 708.807 zł
Koszty uzyskania 20% 892.2386 zł
Podstawa opodatkowania 3569 zł
Zaliczka na podatek 296.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 345.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 401.51 zł
Kwota netto (na rękę) 3763.42 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4467 zł

Umowa o dzieło

4466.88
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5170 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4730.55 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4466.88 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5170 zł
Podstawa opodatkowania 2585 zł
Koszty uzyskania 2585 zł
Podatek do US 17% 439.45 zł
Kwota netto (na rękę) 4730.55 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5170 zł
Podstawa opodatkowania 1034 zł
Koszty uzyskania 4136 zł
Podatek do US 17% 703.12 zł
Kwota netto (na rękę) 4466.88 zł

Umowa B2B

4203
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5170 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4203 Sprawdzenie działania: 4203 netto * 23% = 967 (to nasza kwota VAT) 4203 netto + 967 VAT = 5170 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5170 zł
Podatek VAT 23 % 967
Kwota netto 4203 zł