510 zł brutto, ile to netto?

 

421.47 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 49.776 zł
Składka rentowa 7.65 zł
Składka chorobowa 12.495 zł
Składka zdrowotna 39.61 zł
Zaliczka na podatek -21 zł

371.58 zł
netto (na rękę)

437 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 49.776 zł
Składka rentowa 7.65 zł
Składka chorobowa 12.495 zł
Składka zdrowotna 39.61 zł
Zaliczka na podatek 28.89zł

436.56 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 73.44 zł

415 zł
netto (na rękę)VAT 23% 95 zł

Umowa o pracę

421.47
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 510 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 510 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 510 = 49.776 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 510 = 7.65 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 510 = 12.495 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 69.921 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 510 - 69.921 = 440.079 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 440.079 * 9% = 39.61 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 440.079 * 7,75% = 34.11 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 510 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 69.921 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 510 zł - 69.921 zł - 111.25 zł = 329 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 329 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (329 * 18%) - 46,33 zł = 12.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 12.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 440.079 * 7,75 % = 34.11 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 329 zł - 34.11 zł = -21 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 510 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 69.921 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 39.61 zł

  Zaliczka na podatek - -21 zł

  Wynagrodzenie netto: 510 zł - 69.921 zł - 39.61 zł --21 zł = 421.47 zł

Umowa zlecenie

371.58
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 49.776 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 7.65 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 12.495 zł
Razem składki ZUS 69.921 zł
Koszty uzyskania 20% 88.0158 zł
Podstawa opodatkowania 352 zł
Zaliczka na podatek 28.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 34.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 39.61 zł
Kwota netto (na rękę) 371.58 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 437 zł

Umowa o dzieło

436.56
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 510 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 464.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 436.56 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 510 zł
Podstawa opodatkowania 255 zł
Koszty uzyskania 255 zł
Podatek do US 18% 45.9 zł
Kwota netto (na rękę) 464.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 510 zł
Podstawa opodatkowania 102 zł
Koszty uzyskania 408 zł
Podatek do US 18% 73.44 zł
Kwota netto (na rękę) 436.56 zł

Umowa B2B

415
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 510 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 415 Sprawdzenie działania: 415 netto * 23% = 95 (to nasza kwota VAT) 415 netto + 95 VAT = 510 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 510 zł
Podatek VAT 23 % 95
Kwota netto 415 zł

  Frazy powiązane:

 • 510 brutto ile to netto
 • 510 zł brutto ile to netto
 • 510 brutto w netoo
 • 510 zł brutto
 • 510 brutto
 • 510 brutto ile to netto dla rencisty
 • 510zl brutto
 • 510 zl brutto ile to netto
 • 510 zl netto to ile brutto

Najciekawsze: