471 zł brutto, ile to netto?

 

394.85 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 45.9696 zł
Składka rentowa 7.065 zł
Składka chorobowa 11.5395 zł
Składka zdrowotna 36.58 zł
Zaliczka na podatek -25 zł

342.35 zł
netto (na rękę)

403 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 45.9696 zł
Składka rentowa 7.065 zł
Składka chorobowa 11.5395 zł
Składka zdrowotna 36.58 zł
Zaliczka na podatek 27.5zł

403.176 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 67.824 zł

383 zł
netto (na rękę)VAT 23% 88 zł

Umowa o pracę

394.85
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 471 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 471 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 471 = 45.9696 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 471 = 7.065 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 471 = 11.5395 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 64.5741 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 471 - 64.5741 = 406.4259 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 406.4259 * 9% = 36.58 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 406.4259 * 7,75% = 31.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 471 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 64.5741 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 471 zł - 64.5741 zł - 111.25 zł = 295 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 295 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (295 * 18%) - 46,33 zł = 6.77 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 6.77 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 406.4259 * 7,75 % = 31.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 295 zł - 31.5 zł = -25 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 471 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 64.5741 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 36.58 zł

  Zaliczka na podatek - -25 zł

  Wynagrodzenie netto: 471 zł - 64.5741 zł - 36.58 zł --25 zł = 394.85 zł

Umowa zlecenie

342.35
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 45.9696 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 7.065 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 11.5395 zł
Razem składki ZUS 64.5741 zł
Koszty uzyskania 20% 81.28518 zł
Podstawa opodatkowania 325 zł
Zaliczka na podatek 27.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 31.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 36.58 zł
Kwota netto (na rękę) 342.35 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 403 zł

Umowa o dzieło

403.176
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 471 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 428.61 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 403.176 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 471 zł
Podstawa opodatkowania 235.5 zł
Koszty uzyskania 235.5 zł
Podatek do US 18% 42.39 zł
Kwota netto (na rękę) 428.61 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 471 zł
Podstawa opodatkowania 94.2 zł
Koszty uzyskania 376.8 zł
Podatek do US 18% 67.824 zł
Kwota netto (na rękę) 403.176 zł

Umowa B2B

383
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 471 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 383 Sprawdzenie działania: 383 netto * 23% = 88 (to nasza kwota VAT) 383 netto + 88 VAT = 471 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 471 zł
Podatek VAT 23 % 88
Kwota netto 383 zł

  Frazy powiązane:

 • 471 brutto

Najciekawsze: