462 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

388.78
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 462 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 462 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 462 = 45.0912 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 462 = 6.93 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 462 = 11.319 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 63.3402 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 462 - 63.3402 = 398.6598 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 398.6598 * 9% = 35.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 398.6598 * 7,75% = 30.9 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 462 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 63.3402 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 462 zł - 63.3402 zł - 111.25 zł = 287 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 287 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (287 * 18%) - 46,33 zł = 5.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 5.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 398.6598 * 7,75 % = 30.9 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 287 zł - 30.9 zł = -26 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 462 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 63.3402 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 35.88 zł

  Zaliczka na podatek - -26 zł

  Wynagrodzenie netto: 462 zł - 63.3402 zł - 35.88 zł --26 zł = 388.78 zł


  Frazy powiązane:

 • 462 50 brutto ile to netto
 • 1/4 etatu ile na rękę
 • wynagrodzenie netto 1/4 etatu
 • 462 zł brutto ile to netto
 • oblicz przychud koszty uzyskania przychodu skladki na ubezp. emerytalne. retowe chorobowe z 462,50 zlotych
 • składki zus 1/4 etatu 2016
 • 462 5 brutto ile to netto
 • 462 50 ile to netto
 • 462 brutti ile to netto
 • 462 brutto ile to netto
 • kalkulator wynagrodzeń 1 4 etatu
 • ile zus za pracownika na 1/4 etatu 2017
 • cena 462 brutto ile to netto
 • skladki zus 1/4 etatu na pracownika za czerwiec 2016 zaswiadczenie 462 50 brutto
 • zarobki 1/4 etatu 2016
 • 1/4 etatu kwota netto
 • 462 zl brutto wyplaty ile to netto
 • ile podatku z 1/4 etatu
 • netto od 462 5
 • zarobki brutto i netto umowa 1/4 etatu

Najciekawsze: