462 zł brutto, ile to netto?

 

388.78 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 45.0912 zł
Składka rentowa 6.93 zł
Składka chorobowa 11.319 zł
Składka zdrowotna 35.88 zł
Zaliczka na podatek -26 zł

336.68 zł
netto (na rękę)

399 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 45.0912 zł
Składka rentowa 6.93 zł
Składka chorobowa 11.319 zł
Składka zdrowotna 35.88 zł
Zaliczka na podatek 26.1zł

399.168 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 62.832 zł

376 zł
netto (na rękę)VAT 23% 86 zł

Umowa o pracę

388.78
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 462 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 462 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 462 = 45.0912 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 462 = 6.93 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 462 = 11.319 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 63.3402 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 462 - 63.3402 = 398.6598 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 398.6598 * 9% = 35.88 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 398.6598 * 7,75% = 30.9 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 462 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 63.3402 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 462 zł - 63.3402 zł - 111.25 zł = 287 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 287 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (287 * 7%) - 46,33 zł = 5.03 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 5.03 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 398.6598 * 7,75 % = 30.9 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 287 zł - 30.9 zł = -26 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 462 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 63.3402 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 35.88 zł

  Zaliczka na podatek - -26 zł

  Wynagrodzenie netto: 462 zł - 63.3402 zł - 35.88 zł --26 zł = 388.78 zł

Umowa zlecenie

336.68
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 45.0912 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 6.93 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 11.319 zł
Razem składki ZUS 63.3402 zł
Koszty uzyskania 20% 79.73196 zł
Podstawa opodatkowania 319 zł
Zaliczka na podatek 26.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 30.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 35.88 zł
Kwota netto (na rękę) 336.68 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 399 zł

Umowa o dzieło

399.168
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 462 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 422.73 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 399.168 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 462 zł
Podstawa opodatkowania 231 zł
Koszty uzyskania 231 zł
Podatek do US 17% 39.27 zł
Kwota netto (na rękę) 422.73 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 462 zł
Podstawa opodatkowania 92.4 zł
Koszty uzyskania 369.6 zł
Podatek do US 17% 62.832 zł
Kwota netto (na rękę) 399.168 zł

Umowa B2B

376
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 462 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 376 Sprawdzenie działania: 376 netto * 23% = 86 (to nasza kwota VAT) 376 netto + 86 VAT = 462 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 462 zł
Podatek VAT 23 % 86
Kwota netto 376 zł

  Frazy powiązane:

 • 462 50 brutto ile to netto
 • 1/4 etatu zus 2019 kalkulator
 • 1/4 etatu ile na rękę
 • 562,50 zł. brutto ile to netto
 • 462 zł brutto ile to netto
 • wynagrodzenie netto 1/4 etatu
 • oblicz przychud koszty uzyskania przychodu skladki na ubezp. emerytalne. retowe chorobowe z 462,50 zlotych
 • brutto 1/4 etatu kalkulator
 • składki zus 1/4 etatu 2016
 • 462 5 brutto ile to netto
 • 462 50 ile to netto
 • 462 brutti ile to netto
 • 462 brutto ile to netto
 • brutto netto 1/4 etatu
 • kalkulator wynagrodzeń 1 4 etatu
 • ile zus za pracownika na 1/4 etatu 2017
 • cena 462 brutto ile to netto
 • skladki zus 1/4 etatu na pracownika za czerwiec 2016 zaswiadczenie 462 50 brutto
 • kalkulator wynagrodzeń 1/4 etatu
 • zarobki 1/4 etatu 2016

Najciekawsze: