340 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

302.99
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 340 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 340 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 340 = 33.184 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 340 = 5.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 340 = 8.33 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 46.614 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 340 - 46.614 = 293.386 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 293.386 * 9% = 26.4 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 293.386 * 7,75% = 22.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 340 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 46.614 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 340 zł - 46.614 zł - 111.25 zł = 182 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 182 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (182 * 18%) - 46,33 zł = -13.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -13.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 293.386 * 7,75 % = 22.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 182 zł - 22.74 zł = -36 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 340 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 46.614 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 26.4 zł

  Zaliczka na podatek - -36 zł

  Wynagrodzenie netto: 340 zł - 46.614 zł - 26.4 zł --36 zł = 302.99 zł


  Frazy powiązane:

 • 340 brutto ile to netto
 • 340 zł brutto ile to netto
 • 340 zl brutto
 • 170 zl brutto ile netto na umowie zlecenie
 • 340 brutto ile to netto 2015
 • 340 brutto to ile nwtto
 • 340 netto ile to brutto
 • 9 76 euro brutto na netto
 • 340 brutto
 • ile to jest 23% z 340zł
 • 13 57 brutto
 • 340 zł brutto to ile netto
 • placa brutto-340 euro netto ile
 • 2 45% z 340 ile to?
 • 9 58 euro brutto ile to netto
 • 340 brutto

Najciekawsze: