340 zł brutto, ile to netto?

 

302.99 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 33.184 zł
Składka rentowa 5.1 zł
Składka chorobowa 8.33 zł
Składka zdrowotna 26.4 zł
Zaliczka na podatek -36 zł

247.73 zł
netto (na rękę)

291 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 33.184 zł
Składka rentowa 5.1 zł
Składka chorobowa 8.33 zł
Składka zdrowotna 26.4 zł
Zaliczka na podatek 19.26zł

291.04 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 48.96 zł

276 zł
netto (na rękę)VAT 23% 64 zł

Umowa o pracę

302.99
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 340 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 340 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 340 = 33.184 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 340 = 5.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 340 = 8.33 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 46.614 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 340 - 46.614 = 293.386 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 293.386 * 9% = 26.4 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 293.386 * 7,75% = 22.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 340 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 46.614 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 340 zł - 46.614 zł - 111.25 zł = 182 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 182 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (182 * 18%) - 46,33 zł = -13.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -13.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 293.386 * 7,75 % = 22.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 182 zł - 22.74 zł = -36 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 340 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 46.614 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 26.4 zł

  Zaliczka na podatek - -36 zł

  Wynagrodzenie netto: 340 zł - 46.614 zł - 26.4 zł --36 zł = 302.99 zł

Umowa zlecenie

247.73
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 33.184 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 5.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 8.33 zł
Razem składki ZUS 46.614 zł
Koszty uzyskania 20% 58.6772 zł
Podstawa opodatkowania 235 zł
Zaliczka na podatek 19.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 22.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 26.4 zł
Kwota netto (na rękę) 247.73 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 291 zł

Umowa o dzieło

291.04
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 340 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 309.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 291.04 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 340 zł
Podstawa opodatkowania 170 zł
Koszty uzyskania 170 zł
Podatek do US 18% 30.6 zł
Kwota netto (na rękę) 309.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 340 zł
Podstawa opodatkowania 68 zł
Koszty uzyskania 272 zł
Podatek do US 18% 48.96 zł
Kwota netto (na rękę) 291.04 zł

Umowa B2B

276
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 340 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 276 Sprawdzenie działania: 276 netto * 23% = 64 (to nasza kwota VAT) 276 netto + 64 VAT = 340 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 340 zł
Podatek VAT 23 % 64
Kwota netto 276 zł

  Frazy powiązane:

 • 340 brutto ile to netto
 • 340 zł brutto ile to netto
 • 340 brutto
 • 340 zl brutto
 • 170 zl brutto ile netto na umowie zlecenie
 • 340 brutto ile to netto 2015
 • 340 brutto to ile nwtto
 • 340 netto ile to brutto
 • 9 76 euro brutto na netto
 • 340 brutto
 • ile to jest 23% z 340zł
 • 13 57 brutto
 • 340 zł brutto to ile netto
 • placa brutto-340 euro netto ile
 • 2 45% z 340 ile to?
 • 9 58 euro brutto ile to netto
 • 340 $ ile to zł

Najciekawsze: