312 zł brutto, ile to netto?

 

282.99 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 30.4512 zł
Składka rentowa 4.68 zł
Składka chorobowa 7.644 zł
Składka zdrowotna 24.23 zł
Zaliczka na podatek -38 zł

226.85 zł
netto (na rękę)

270 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 30.4512 zł
Składka rentowa 4.68 zł
Składka chorobowa 7.644 zł
Składka zdrowotna 24.23 zł
Zaliczka na podatek 18.14zł

269.568 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 42.432 zł

254 zł
netto (na rękę)VAT 23% 58 zł

Umowa o pracę

282.99
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 312 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 312 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 312 = 30.4512 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 312 = 4.68 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 312 = 7.644 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 42.7752 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 312 - 42.7752 = 269.2248 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 269.2248 * 9% = 24.23 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 269.2248 * 7,75% = 20.86 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 312 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 42.7752 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 312 zł - 42.7752 zł - 111.25 zł = 158 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 158 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (158 * 7%) - 46,33 zł = -16.9 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -16.9 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 269.2248 * 7,75 % = 20.86 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 158 zł - 20.86 zł = -38 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 312 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 42.7752 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 24.23 zł

  Zaliczka na podatek - -38 zł

  Wynagrodzenie netto: 312 zł - 42.7752 zł - 24.23 zł --38 zł = 282.99 zł

Umowa zlecenie

226.85
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 30.4512 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 4.68 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 7.644 zł
Razem składki ZUS 42.7752 zł
Koszty uzyskania 20% 53.84496 zł
Podstawa opodatkowania 215 zł
Zaliczka na podatek 18.14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 20.86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 24.23 zł
Kwota netto (na rękę) 226.85 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 270 zł

Umowa o dzieło

269.568
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 312 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 285.48 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 269.568 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 312 zł
Podstawa opodatkowania 156 zł
Koszty uzyskania 156 zł
Podatek do US 17% 26.52 zł
Kwota netto (na rękę) 285.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 312 zł
Podstawa opodatkowania 62.4 zł
Koszty uzyskania 249.6 zł
Podatek do US 17% 42.432 zł
Kwota netto (na rękę) 269.568 zł

Umowa B2B

254
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 312 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 254 Sprawdzenie działania: 254 netto * 23% = 58 (to nasza kwota VAT) 254 netto + 58 VAT = 312 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 312 zł
Podatek VAT 23 % 58
Kwota netto 254 zł

  Frazy powiązane:

 • 312 brutto
 • 312 brutto ile to netto
 • 312 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 312 zl brutto umowa zlecenie
 • 312 bruto
 • 312 ZŁ BRUTTO ILE TO NETTO
 • 312 ile to netto
 • 312 zl ile to netto
 • 312 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 312zl brutto ile netto
 • 312 zl brutto ile netto
 • 312zl brutto netto

Najciekawsze: