308 zł brutto, ile to netto?

 

279.85 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 30.0608 zł
Składka rentowa 4.62 zł
Składka chorobowa 7.546 zł
Składka zdrowotna 23.92 zł
Zaliczka na podatek -38 zł

224.45 zł
netto (na rękę)

266 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 30.0608 zł
Składka rentowa 4.62 zł
Składka chorobowa 7.546 zł
Składka zdrowotna 23.92 zł
Zaliczka na podatek 17.4zł

266.112 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 41.888 zł

250 zł
netto (na rękę)VAT 23% 58 zł

Umowa o pracę

279.85
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 308 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 308 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 308 = 30.0608 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 308 = 4.62 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 308 = 7.546 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 42.2268 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 308 - 42.2268 = 265.7732 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 265.7732 * 9% = 23.92 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 265.7732 * 7,75% = 20.6 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 308 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 42.2268 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 308 zł - 42.2268 zł - 111.25 zł = 155 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 155 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (155 * 7%) - 46,33 zł = -17.41 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -17.41 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 265.7732 * 7,75 % = 20.6 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 155 zł - 20.6 zł = -38 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 308 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 42.2268 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 23.92 zł

  Zaliczka na podatek - -38 zł

  Wynagrodzenie netto: 308 zł - 42.2268 zł - 23.92 zł --38 zł = 279.85 zł

Umowa zlecenie

224.45
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 30.0608 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 4.62 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 7.546 zł
Razem składki ZUS 42.2268 zł
Koszty uzyskania 20% 53.15464 zł
Podstawa opodatkowania 213 zł
Zaliczka na podatek 17.4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 20.6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 23.92 zł
Kwota netto (na rękę) 224.45 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 266 zł

Umowa o dzieło

266.112
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 308 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 281.82 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 266.112 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 308 zł
Podstawa opodatkowania 154 zł
Koszty uzyskania 154 zł
Podatek do US 17% 26.18 zł
Kwota netto (na rękę) 281.82 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 308 zł
Podstawa opodatkowania 61.6 zł
Koszty uzyskania 246.4 zł
Podatek do US 17% 41.888 zł
Kwota netto (na rękę) 266.112 zł

Umowa B2B

250
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 308 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 250 Sprawdzenie działania: 250 netto * 23% = 58 (to nasza kwota VAT) 250 netto + 58 VAT = 308 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 308 zł
Podatek VAT 23 % 58
Kwota netto 250 zł

  Frazy powiązane:

 • ile netto jest 308 brutto
 • 308 brutto
 • 308 brutto ile to netto
 • 308 zl brutto ile netto
 • 308 45 ile to netto
 • 308 zloty brutto netto