267 zł brutto, ile to netto?

 

250.65 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 26.0592 zł
Składka rentowa 4.005 zł
Składka chorobowa 6.5415 zł
Składka zdrowotna 20.74 zł
Zaliczka na podatek -41 zł

194.51 zł
netto (na rękę)

231 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 26.0592 zł
Składka rentowa 4.005 zł
Składka chorobowa 6.5415 zł
Składka zdrowotna 20.74 zł
Zaliczka na podatek 15.14zł

230.688 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 36.312 zł

217 zł
netto (na rękę)VAT 23% 50 zł

Umowa o pracę

250.65
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 267 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 267 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 267 = 26.0592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 267 = 4.005 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 267 = 6.5415 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 36.6057 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 267 - 36.6057 = 230.3943 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 230.3943 * 9% = 20.74 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 230.3943 * 7,75% = 17.86 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 267 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 36.6057 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 267 zł - 36.6057 zł - 111.25 zł = 119 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 119 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (119 * 7%) - 46,33 zł = -23.53 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -23.53 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 230.3943 * 7,75 % = 17.86 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 119 zł - 17.86 zł = -41 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 267 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 36.6057 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 20.74 zł

  Zaliczka na podatek - -41 zł

  Wynagrodzenie netto: 267 zł - 36.6057 zł - 20.74 zł --41 zł = 250.65 zł

Umowa zlecenie

194.51
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 26.0592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 4.005 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 6.5415 zł
Razem składki ZUS 36.6057 zł
Koszty uzyskania 20% 46.07886 zł
Podstawa opodatkowania 184 zł
Zaliczka na podatek 15.14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 17.86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 20.74 zł
Kwota netto (na rękę) 194.51 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 231 zł

Umowa o dzieło

230.688
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 267 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 244.305 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 230.688 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 267 zł
Podstawa opodatkowania 133.5 zł
Koszty uzyskania 133.5 zł
Podatek do US 17% 22.695 zł
Kwota netto (na rękę) 244.305 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 267 zł
Podstawa opodatkowania 53.4 zł
Koszty uzyskania 213.6 zł
Podatek do US 17% 36.312 zł
Kwota netto (na rękę) 230.688 zł

Umowa B2B

217
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 267 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 217 Sprawdzenie działania: 217 netto * 23% = 50 (to nasza kwota VAT) 217 netto + 50 VAT = 267 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 267 zł
Podatek VAT 23 % 50
Kwota netto 217 zł

  Frazy powiązane:

 • 20.74 do wypłaty

Najciekawsze: