217 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

217.4
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 217 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 217 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 217 = 21.1792 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 217 = 3.255 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 217 = 5.3165 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 29.7507 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 217 - 29.7507 = 187.2493 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 187.2493 * 9% = 16.85 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 187.2493 * 7,75% = 14.51 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 217 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 29.7507 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 217 zł - 29.7507 zł - 111.25 zł = 76 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 76 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (76 * 18%) - 46,33 zł = -32.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -32.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 187.2493 * 7,75 % = 14.51 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 76 zł - 14.51 zł = -47 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 217 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 29.7507 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 16.85 zł

  Zaliczka na podatek - -47 zł

  Wynagrodzenie netto: 217 zł - 29.7507 zł - 16.85 zł --47 zł = 217.4 zł


  Frazy powiązane:

 • 217 brutto
 • 217 brutto ile to netto
 • 217 brutto ile netto
 • 217 zł brutto ile to netto kalkulator
 • 217brutto ile to netto

Najciekawsze: