2023 zł brutto, ile to netto?

 

1489.54 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 197.4448 zł
Składka rentowa 30.345 zł
Składka chorobowa 49.5635 zł
Składka zdrowotna 157.11 zł
Zaliczka na podatek 99 zł

1472.83 zł
netto (na rękę)

1748 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 197.4448 zł
Składka rentowa 30.345 zł
Składka chorobowa 49.5635 zł
Składka zdrowotna 157.11 zł
Zaliczka na podatek 115.71zł

1747.872 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 275.128 zł

1645 zł
netto (na rękę)VAT 23% 378 zł

Umowa o pracę

1489.54
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2023 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2023 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2023 = 197.4448 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2023 = 30.345 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2023 = 49.5635 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 277.3533 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2023 - 277.3533 = 1745.6467 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1745.6467 * 9% = 157.11 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1745.6467 * 7,75% = 135.29 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2023 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 277.3533 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2023 zł - 277.3533 zł - 111.25 zł = 1634 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1634 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1634 * 7%) - 46,33 zł = 234.02 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 234.02 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1745.6467 * 7,75 % = 135.29 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1634 zł - 135.29 zł = 99 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2023 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 277.3533 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 157.11 zł

  Zaliczka na podatek - 99 zł

  Wynagrodzenie netto: 2023 zł - 277.3533 zł - 157.11 zł -99 zł = 1489.54 zł

Umowa zlecenie

1472.83
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 197.4448 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.345 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.5635 zł
Razem składki ZUS 277.3533 zł
Koszty uzyskania 20% 349.12934 zł
Podstawa opodatkowania 1397 zł
Zaliczka na podatek 115.71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 135.29 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 157.11 zł
Kwota netto (na rękę) 1472.83 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1748 zł

Umowa o dzieło

1747.872
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2023 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1851.045 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1747.872 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2023 zł
Podstawa opodatkowania 1011.5 zł
Koszty uzyskania 1011.5 zł
Podatek do US 17% 171.955 zł
Kwota netto (na rękę) 1851.045 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2023 zł
Podstawa opodatkowania 404.6 zł
Koszty uzyskania 1618.4 zł
Podatek do US 17% 275.128 zł
Kwota netto (na rękę) 1747.872 zł

Umowa B2B

1645
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2023 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1645 Sprawdzenie działania: 1645 netto * 23% = 378 (to nasza kwota VAT) 1645 netto + 378 VAT = 2023 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2023 zł
Podatek VAT 23 % 378
Kwota netto 1645 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/2023
 • 2023 brutto ile to netto
 • kwota brutto procent netto 2023 kalkulator
 • netto brutto 2023
 • 2023 netto ile to brutto
 • kalkulator wynagrodzeń 2023
 • kalkulator wynagrodzeń od stycznia 2023
 • Kalkulator wynagrodzeń 2023
 • kalkulator wynagrodzenia 2023
 • jak obliczyć wynagrodzenie netto 2023
 • 2023 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • kalkulator wynagrodzen 2023 rok
 • 2023 75 brutto ile to netto
 • kalkulator wynagrodzeń brutto netto 2023
 • Oblicz netto 2023
 • Oblicz netto 2023 kalkulator wynagrodzrn
 • 3/4 etatu wynagrodzenie netto 2023
 • kalkulator wynagrodzeń na rok 2023
 • 2023 ile to netto