2002 zł brutto, ile to netto?

 

1461.05 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 195.3952 zł
Składka rentowa 30.03 zł
Składka chorobowa 49.049 zł
Składka zdrowotna 155.48 zł
Zaliczka na podatek 111 zł

1456.93 zł
netto (na rękę)

1714 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 195.3952 zł
Składka rentowa 30.03 zł
Składka chorobowa 49.049 zł
Składka zdrowotna 155.48 zł
Zaliczka na podatek 115.12zł

1713.712 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 288.288 zł

1628 zł
netto (na rękę)VAT 23% 374 zł

Umowa o pracę

1461.05
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2002 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2002 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2002 = 195.3952 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2002 = 30.03 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2002 = 49.049 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 274.4742 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2002 - 274.4742 = 1727.5258 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1727.5258 * 9% = 155.48 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1727.5258 * 7,75% = 133.88 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2002 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 274.4742 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2002 zł - 274.4742 zł - 111.25 zł = 1616 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1616 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1616 * 18%) - 46,33 zł = 244.55 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 244.55 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1727.5258 * 7,75 % = 133.88 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1616 zł - 133.88 zł = 111 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2002 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 274.4742 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 155.48 zł

  Zaliczka na podatek - 111 zł

  Wynagrodzenie netto: 2002 zł - 274.4742 zł - 155.48 zł -111 zł = 1461.05 zł

Umowa zlecenie

1456.93
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195.3952 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 30.03 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49.049 zł
Razem składki ZUS 274.4742 zł
Koszty uzyskania 20% 345.50516 zł
Podstawa opodatkowania 1382 zł
Zaliczka na podatek 115.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 133.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155.48 zł
Kwota netto (na rękę) 1456.93 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1714 zł

Umowa o dzieło

1713.712
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2002 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1821.82 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1713.712 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2002 zł
Podstawa opodatkowania 1001 zł
Koszty uzyskania 1001 zł
Podatek do US 18% 180.18 zł
Kwota netto (na rękę) 1821.82 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2002 zł
Podstawa opodatkowania 400.4 zł
Koszty uzyskania 1601.6 zł
Podatek do US 18% 288.288 zł
Kwota netto (na rękę) 1713.712 zł

Umowa B2B

1628
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2002 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1628 Sprawdzenie działania: 1628 netto * 23% = 374 (to nasza kwota VAT) 1628 netto + 374 VAT = 2002 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2002 zł
Podatek VAT 23 % 374
Kwota netto 1628 zł

  Frazy powiązane:

 • 2002 brutto ile to netto
 • 2002 zł brutto na zleceniu
 • 2002 zl brutto ile netto
 • 2002zl brutto na umowe zlecenie ile to netto
 • 2002 zł brutto ile to netto
 • ile 2002 brutto umowe zlecenie ile netto
 • 2002 zl brutto ile to netto
 • placa 2002 brutto ile to jest netto
 • 2002 zl brutto to ile netto-pszeliczenie
 • 2002 brutto ile to ntto

Najciekawsze: